И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
изборен район № 14 - Перник
за провеждане на национален референдум
на 27 януари 2013 г.

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии 259
2. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуването 259
3. Брой на гласоподавателите в района според избирателните списъци 120 486
4. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци 27 572
5. Брой на гласувалите според намерените в урната пликове 27 574
6. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина 19
7. Брой бюлетини намерени в урната без плик 15
8. Брой на сгрешените бюлетини 72

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ

9. Общ брой на действителните бюлетини 27 226
10. Брой на действителните бюлетини с отговор „да” 17 347
11. Брой на действителните бюлетини с отговор „не” 9 879
12. Брой на недействителните бюлетини 344