И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
изборен район № 13 - Пазарджик
за провеждане на национален референдум
на 27 януари 2013 г.

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии 352
2. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуването 352
3. Брой на гласоподавателите в района според избирателните списъци 253 317
4. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци 45 617
5. Брой на гласувалите според намерените в урната пликове 45 582
6. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина 7
7. Брой бюлетини намерени в урната без плик 7
8. Брой на сгрешените бюлетини 132

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ

9. Общ брой на действителните бюлетини 45 027
10. Брой на действителните бюлетини с отговор „да” 29 121
11. Брой на действителните бюлетини с отговор „не” 15 906
12. Брой на недействителните бюлетини 555