И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
изборен район № 08 - Добрич
за провеждане на национален референдум
на 27 януари 2013 г.

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии 388
2. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуването 388
3. Брой на гласоподавателите в района според избирателните списъци 191 493
4. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци 33 462
5. Брой на гласувалите според намерените в урната пликове 33 129
6. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина 9
7. Брой бюлетини намерени в урната без плик 2
8. Брой на сгрешените бюлетини 75

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ

9. Общ брой на действителните бюлетини 32 647
10. Брой на действителните бюлетини с отговор „да” 20 286
11. Брой на действителните бюлетини с отговор „не” 12 361
12. Брой на недействителните бюлетини 475