И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
изборен район № 05 - Видин
за провеждане на национален референдум
на 27 януари 2013 г.

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии 245
2. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуването 245
3. Брой на гласоподавателите в района според избирателните списъци 99 282
4. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци 22 824
5. Брой на гласувалите според намерените в урната пликове 22 313
6. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина 15
7. Брой бюлетини намерени в урната без плик 0
8. Брой на сгрешените бюлетини 54

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ

9. Общ брой на действителните бюлетини 21 832
10. Брой на действителните бюлетини с отговор „да” 15 278
11. Брой на действителните бюлетини с отговор „не” 6 554
12. Брой на недействителните бюлетини 466