И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
изборен район № 03 - Варна
за провеждане на национален референдум
на 27 януари 2013 г.

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии 621
2. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи за гласуването 621
3. Брой на гласоподавателите в района според избирателните списъци 414 658
4. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци 78 053
5. Брой на гласувалите според намерените в урната пликове 77 539
6. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина 36
7. Брой бюлетини намерени в урната без плик 25
8. Брой на сгрешените бюлетини 236

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ

9. Общ брой на действителните бюлетини 76 491
10. Брой на действителните бюлетини с отговор „да” 42 060
11. Брой на действителните бюлетини с отговор „не” 34 431
12. Брой на недействителните бюлетини 1 037