СУМАРНИ ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л И Т Е

на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ извън страната

за избиране на президент и вицепрезидент на републикатаА. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК374088
Б. Брой на СИК извън страната325
В. Брой на СИК извън страната, предали протокол325

ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ИЗВЪН СТРАНАТА

1. Брой на избирателите според списъците за гласуване извън страната при предаването им на СИК27340
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден96848
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в списъците за гласуване извън страната108136

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Бюлетини извън избирателната кутия

4.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК извън страната)264950
4.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК извън страната)603
4.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „в“ от протоколите на СИК извън страната)0
4.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „г“ от протоколите на СИК извън страната)0
4.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „д“ от протоколите на СИК извън страната)5
4.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „е“ от протоколите на СИК извън страната)434

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

5. Общ брой на намерени в избирателните кутии бюлетини108136
6. Брой намерени в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини)3967
7. Общ брой намерени в избирателните кутии действителните гласове (бюлетини)104169
7.1. брой на действителните гласове, подадени за кандидатите на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от числата по т. 7.1. от протоколите на СИК извън страната)99803
7.2. брой на действителните гласове с отбелязване „Не подкрепям никого“ (сумата от числата по т. 7.2. от протоколите на СИК извън страната)4413

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Партия, коалиция, инициативен комитетДействителниНедействителни
13Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова
Инициативен комитет представляван от Стефан Ламбов Данаилов
544471321
17Цецка Цачева Данговска и Пламен Иванов Манушев
ПП ГЕРБ
453561417
Празни бюлетини (хартиени бюлетини); бюлетини, в които е гласувано в повече от едно квадратче; бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя и други видове недействителни гласове1264