ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Район № 27 - СТАРА ЗАГОРАРАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

А. Брой на секционните избирателни комисии487
Б. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи487
1. Брой на гласоподавателите в района според избирателните списъци297280
2. Брой на гласувалите според подписите в избирателните списъци162125
3. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове162125
4. Общ брой на действителните бюлетини158031
5. Брой на намерените бюлетини в кутията без плик3

6. РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ

6.1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?

6.1.а) брой действителни бюлетини с отговор „Да“117791
6.1.б) брой действителни бюлетини с отговор „Не“24254
6.1.в) брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини в които не може еднозначно да бъде определен отговора на въпроса15986

6.2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?

6.2.а) брой действителни бюлетини с отговор „Да“102436
6.2.б) брой действителни бюлетини с отговор „Не“39326
6.2.в) брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини в които не може еднозначно да бъде определен отговора на въпроса16269

6.3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?

6.3.а) брой действителни бюлетини с отговор „Да“117186
6.3.б) брой действителни бюлетини с отговор „Не“23167
6.3.в) брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини в които не може еднозначно да бъде определен отговора на въпроса17680
7. Брой на недействителните бюлетини и празните пликове4094
7.а) Брой на недействителните бюлетини4046
7.б) Брой пликове в кутията, в които не е намерена бюлетина (празни пликове)44