ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Район № 09 - КЪРДЖАЛИРАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

А. Брой на секционните избирателни комисии499
Б. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи499
1. Брой на гласоподавателите в района според избирателните списъци257110
2. Брой на гласувалите според подписите в избирателните списъци46424
3. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове46424
4. Общ брой на действителните бюлетини43598
5. Брой на намерените бюлетини в кутията без плик4

6. РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ

6.1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?

6.1.а) брой действителни бюлетини с отговор „Да“28502
6.1.б) брой действителни бюлетини с отговор „Не“8432
6.1.в) брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини в които не може еднозначно да бъде определен отговора на въпроса6664

6.2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?

6.2.а) брой действителни бюлетини с отговор „Да“23318
6.2.б) брой действителни бюлетини с отговор „Не“12741
6.2.в) брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини в които не може еднозначно да бъде определен отговора на въпроса7539

6.3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?

6.3.а) брой действителни бюлетини с отговор „Да“27596
6.3.б) брой действителни бюлетини с отговор „Не“8501
6.3.в) брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини в които не може еднозначно да бъде определен отговора на въпроса7501
7. Брой на недействителните бюлетини и празните пликове2826
7.а) Брой на недействителните бюлетини2757
7.б) Брой пликове в кутията, в които не е намерена бюлетина (празни пликове)69