ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ

П Р О Т О К О Л

на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ 031600021

за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Район № 03 - ВАРНАСЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ

1. Брой на гласоподавателите според избирателния списък (сумата от гласоподавателите в избирателния списък при предаването му на СИК и вписаните в допълнителната страница (под чертата)877
2. Брой на гласувалите според подписите в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата)136
3. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове:136
4. Брой на намерените бюлетини в кутията без плик0

5. РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ

5.1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?

5.1.а) брой действителни бюлетини с отговор „Да“64
5.1.б) брой действителни бюлетини с отговор „Не“29
5.1.в) брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини в които не може еднозначно да бъде определен отговора на въпроса22

5.2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?

5.2.а) брой действителни бюлетини с отговор „Да“50
5.2.б) брой действителни бюлетини с отговор „Не“41
5.2.в) брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини в които не може еднозначно да бъде определен отговора на въпроса24

5.3. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?

5.3.а) брой действителни бюлетини с отговор „Да“48
5.3.б) брой действителни бюлетини с отговор „Не“30
5.3.в) брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини в които не може еднозначно да бъде определен отговора на въпроса37
6. Брой на недействителните бюлетини и празните пликове21
6.а) Брой на недействителните бюлетини21
6.б) Брой пликове в кутията, в които не е намерена бюлетина (празни пликове)0