РИК протоколгр.Завет
181100005 181100006 181100007 181100008

гр.Исперих
181400007 181400008 181400009 181400010 181400011 181400012 181400013 181400014 181400015 181400016 181400037

гр.Кубрат
181600010 181600011 181600012 181600013 181600014 181600015 181600016 181600017 181600018 181600030 181600033

гр.Лозница
181700007 181700008 181700009

гр.Разград
182600030 182600031 182600032 182600033 182600034 182600035 182600036 182600037 182600038 182600039 182600040 182600041 182600042 182600043 182600044 182600045 182600046 182600047 182600048 182600049 182600050 182600051 182600052 182600053 182600054 182600055 182600056 182600057 182600058 182600059 182600060 182600061 182600062 182600063 182600064 182600065 182600066 182600067 182600068 182600069

гр.Цар Калоян
183600005 183600006 183600007 183600008 183600009 183600010

с.Балкански
182600001

с.Бели Лом
181700001

с.Белинци
181400001

с.Беловец
181600001 181600002 181600032

с.Бисерци
181600003 181600004

с.Благоево
182600002

с.Богданци
182900001

с.Богомилци
182900002

с.Божурово
181600005

с.Брестовене
181100001 181100002 181100003

с.Бърдоква
181400002

с.Вазово
181400003

с.Веселец
181100004

с.Веселина
181700002

с.Владимировци
182900003 182900004

с.Гецово
182600003 182600004

с.Голям извор
182900006

с.Голям Поровец
181400004

с.Голяма вода
182900005

с.Горичево
181600006

с.Гороцвет
181700003

с.Градина
181700004

с.Делчево
181400006

с.Драгомъж
181400026

с.Дряновец
182600005

с.Духовец
181400005

с.Дянково
182600006 182600007 182600008

с.Езерче
183600001 183600002 183600003 183600011

с.Желязковец
182900007

с.Задруга
181600007

с.Звънарци
181600008

с.Здравец
182900008

с.Иван Шишманово
181100009

с.Йонково
181400017

с.Каменар
181700005

с.Каменово
181600009

с.Кара Михал
182900012

с.Китанчево
181400019 181400020

с.Киченица
182600009

с.Конево
181400021

с.Костанденец
183600004

с.Кривица
182900009

с.Крояч
181700006 181700020

с.Къпиновци
181400022

с.Липник
182600010

с.Ловско
181700010 181700019

с.Лудогорци
181400023

с.Лъвино
181400024 181400025

с.Малко Йонково
181400018

с.Малък Поровец
181400027

с.Манастирско
181700012

с.Манастирци
181700011

с.Медовене
181600019

с.Мортагоново
182600011

с.Мъдрево
181600020 181600021 181600034

с.Недоклан
182600012

с.Ножарово
182900010

с.Осенец
182600013

с.Острово
181100010 181100011 181100012

с.Островче
182600014

с.Печеница
181400030

с.Побит камък
182600015

с.Подайва
181400028 181400029

с.Пороище
182600016

с.Прелез
181100013

с.Просторно
182600017

с.Пчелина
182900011

с.Равно
181600022

с.Радинград
182600018

с.Райнино
181400031

с.Раковски
182600019 182600020 182600021

с.Савин
181600023

с.Самуил
182900015 182900016

с.Свещари
181400032

с.Севар
181600024 181600025 181600035

с.Сейдол
181700013

с.Сеслав
181600026

с.Синя вода
181700014

с.Средоселци
181400034

с.Старо селище
181400033

с.Стражец
182600022 182600023

с.Студенец
181700015

с.Сушево
181100014

с.Тертер
181600027 181600031

с.Тодорово
181400035

с.Топчии
182600024

с.Точилари
181600028

с.Трапище
181700016

с.Тръбач
181700017

с.Ушинци
182600025

с.Хума
182900013

с.Хърсово
182900014

с.Черковна
182600026

с.Чудомир
181700018

с.Юпер
181600029

с.Яким Груево
181400036

с.Ясеновец
182600027 182600028 182600029