РИК протоколгр.Ардино
090200001 090200002 090200003 090200004 090200051 090200052 090200053 090200054

гр.Джебел
090800001 090800002 090800003 090800004 090800005

гр.Крумовград
091500001 091500002 091500003 091500004 091500005 091500006

гр.Кърджали
091600001 091600002 091600003 091600004 091600005 091600006 091600007 091600008 091600009 091600010 091600011 091600012 091600013 091600014 091600015 091600016 091600017 091600018 091600019 091600020 091600021 091600022 091600023 091600024 091600025 091600026 091600027 091600028 091600029 091600030 091600031 091600032 091600033 091600034 091600035 091600036 091600037 091600038 091600039 091600040 091600041 091600042 091600043 091600044 091600045 091600046 091600047 091600048 091600049 091600050 091600051 091600052 091600053 091600054 091600055 091600056 091600057 091600058 091600059 091600060 091600061 091600062 091600135 091600136 091600137 091600152 091600153 091600154

гр.Момчилград
092100001 092100002 092100003 092100004 092100005 092100006 092100007 092100008 092100009 092100010 092100011 092100056

с.Аврен
091500057

с.Априлци
091400004

с.Ауста
092100035

с.Ахрянско
090200005

с.Багрилци
091500038

с.Багрянка
092100024

с.Бакалите
093500024

с.Балабаново
092100016

с.Бараци
091500016

с.Башево
090200006

с.Бащино
091600101

с.Безводно
093500026

с.Бели вир
093500011

с.Бели пласт
091600096

с.Бенковски
091400018 091400019 091400020 091400028

с.Биволяне
092100042 092100054

с.Бистроглед
090200026

с.Благун
091500066

с.Бленика
091600125

с.Богатино
090200007

с.Божурци
093500004

с.Бойно
091600118 091600151

с.Болярци
091600078

с.Боровица
090200008

с.Бостанци
093500034

с.Брегово
091400075

с.Брезен
090200009

с.Брош
091600145

с.Бряговец
091500044

с.Бук
091500026

с.Бърза река
093500035

с.Бял извор
090200010 090200015 090200018 090200023 090200034

с.Велешани
091600119

с.Великденче
090800016

с.Верско
093500036

с.Висока поляна
091600106

с.Вишеград
091600126

с.Водач
093500010

с.Воденичарско
090800013

с.Вождово
093500033

с.Воловарци
091600071

с.Вранско
091500011

с.Врело
092100027

с.Възел
093500037

с.Вълкович
090800035

с.Вълчанка
091400059

с.Върбен
091400043

с.Върхари
092100017

с.Габрово
093500020

с.Генерал Гешево
090800032

с.Главник
090200037

с.Глухар
091600069 091600129

с.Голобрад
090200011

с.Голям Девесил
091500060

с.Голяма бара
091600085

с.Голяма Чинка
091500027

с.Голямо Каменяне
091500052

с.Горна крепост
091600095

с.Горна кула
091500009

с.Горни Юруци
091500068

с.Горно Кирково
091400002

с.Горно Къпиново
091400017

с.Горно Прахово
090200012 090200013

с.Горски извор
091400033 091400067

с.Горско Дюлево
092100023

с.Гривка
091500025 091500075

с.Гривяк
091400054

с.Груево
092100013 092100014

с.Гулийка
091500033

с.Гулия
091500053

с.Гургулица
092100050

с.Гърбище
090200014

с.Даскалово
093500013

с.Девесилица
091500061

с.Девесилово
091500058

с.Девинци
092100048

с.Дедец
091400074

с.Дедино
090200045

с.Делвино
091400055

с.Джанка
091500017 091500074

с.Джелепско
092100033

с.Джерово
091400014

с.Добринци
090800034

с.Добромирци
091400029 091400030

с.Долна кула
091500018 091500019

с.Долно Къпиново
091400016

с.Долно Прахово
090200016

с.Домище
091400010

с.Драганово
093500005

с.Дрангово
091400034 091400035

с.Дружинци
091400007

с.Друмче
092100032

с.Дрянова глава
091400069

с.Душинково
090800018

с.Дъждовник
091500037

с.Дъждовница
091600088

с.Дюлица
091400044

с.Дядовско
093500012

с.Дядовци
090200048

с.Егрек
091500063

с.Енчец
091600080 091600124 091600144

с.Еньовче
090200019

с.Еровете
091400068

с.Железник
093500003

с.Желъдово
090800033

с.Женда
093500025

с.Жинзифово
091600117

с.Житница
093500009

с.Жълтика
090800028

с.Жълтуша
090200020

с.Завоя
091400006

с.Загорски
091400027

с.Загорско
092100020

с.Звездел
092100034

с.Звезделина
091600113

с.Звезден
091600116 091600150

с.Звиница
091600099

с.Звънарка
091500007 091500069

с.Златолист
091500010

с.Илийско
090800039

с.Искра
090200047

с.Йончово
093500028

с.Каблешково
093500030

с.Казаците
090800007

с.Калинка
091600082

с.Калоянци
091600104 091600148 091600149

с.Каменец
092100022

с.Кандилка
091500030

с.Каняк
093500014

с.Карамфил
092100037

с.Каялоба
091400032

с.Кирково
091400001

с.Китна
091400021 091400022

с.Китница
090200021

с.Кобиляне
091600120

с.Ковил
091500015 091500073

с.Козица
090800020

с.Козлево
091400071

с.Кокиче
091600103

с.Комунига
093500021 093500022

с.Конево
091600110

с.Контил
090800029

с.Конче
092100040

с.Кос
092100039

с.Костино
091600084 091600143

с.Котлари
091500045

с.Крайно село
091600079

с.Кран
091400064

с.Красино
091500050

с.Кремен
091400013

с.Кременец
092100041

с.Крилатица
091400009

с.Крин
091600100

с.Кроячево
090200022

с.Кукуряк
091400063

с.Купците
090800024

с.Къклица
091500055

с.Кърчовско
091400039

с.Кьосево
091600122

с.Лале
092100038

с.Лебед
090800031

с.Левци
090200041

с.Ленище
090200024

с.Летовник
092100015

с.Лещарка
091500023

с.Лимец
091500062

с.Лозенградци
091400005

с.Луличка
091500020

с.Любино
090200025

с.Люляково
091600094

с.Лясково
093500019

с.Македонци
091600070 091600138

с.Малка Чинка
091500028

с.Малко Каменяне
091500054

с.Малкоч
091400051

с.Малък Девесил
091500059

с.Медевци
091400024

с.Метлика
091500029

с.Метличина
091400076

с.Метличка
091400050

с.Миладиново
091600108

с.Минзухар
093500017

с.Мишевско
090800023

с.Млечино
090200027

с.Морянци
091500049

с.Мост
091600097 091600132

с.Мрежичко
090800015

с.Мургово
091600107

с.Мъглене
091400026

с.Мъдрец
091600121

с.Нановица
092100047

с.Невестино
091600134

с.Ненково
091600087

с.Неофит Бозвелиево
092100046

с.Ночево
093500029

с.Овчари
091500012 091500071

с.Овчево
090800041

с.Опълченско
091600066 091600067 091600127 091600128

с.Орех
091500070

с.Орешница
091600115

с.Орлица
091400061

с.Островец
091400047

с.Островица
091600068

с.Охлювец
091600146

с.Падало
091500046

с.Падина
090200028

с.Пазарци
092100036

с.Паничково
093500027

с.Панчево
091600140

с.Папрат
090800037

с.Патица
093500006

с.Пашинци
091500022

с.Пелин
091500034

с.Пеньово
091600089

с.Пепелище
091600075

с.Перперек
091600102

с.Перуника
091500041

с.Петелово
093500018

с.Петлино
091600065

с.Пиявец
092100030

с.Плазище
090800010

с.Плешинци
092100028

с.Пловка
091400053

с.Повет
091600074 091600141

с.Подвръх
090800044

с.Подкова
091400048

с.Подрумче
091500042

с.Полковник Желязово
091500013 091500014 091500072

с.Полянец
090800017

с.Постник
092100049

с.Поточе
090800012

с.Поточница
091500047 091500076

с.Правдолюб
090200029

с.Пресека
091400031

с.Прилепци
091600063

с.Припек
090800030

с.Прогрес
092100025

с.Пряпорец
093500001 093500031

с.Птичар
092100021

с.Пчеларово
093500016

с.Пъдарци
091600123

с.Първенци
091400072

с.Първица
091400046

с.Равен
092100051

с.Ралица
092100055

с.Рани лист
091600077 091600130

с.Растник
091400023

с.Резбарци
091600064

с.Рибарци
090200049

с.Рибино
091500031

с.Ридино
090800019

с.Рогач
091500036

с.Рогозари
090800040

с.Рогозче
090800014

с.Рудина
091600109

с.Русалско
090200030

с.Садовица
092100019

с.Самовила
091500032

с.Самодива
091400038

с.Самокитка
091400052

с.Светулка
090200031

с.Свобода
092100012

с.Свободиново
093500007

с.Седефче
092100044

с.Седлари
092100018

с.Седларци
090200032

с.Седловина
091600072

с.Сенце
092100031

с.Синделци
092100043

с.Синигер
091500065

с.Синчец
090200033

с.Сипей
091600073 091600139

с.Сипец
090800043

с.Скалина
090800042

с.Скалище
091600114

с.Скална глава
091600086

с.Сливарка
091500035

с.Слънчоглед
090800009

с.Соколино
092100029

с.Соколяне
091600091

с.Солище
091600076 091600142

с.Софийци
090800011

с.Средско
091400008

с.Старейшино
091400049

с.Стари чал
091500051

с.Старово
091400037

с.Стоманци
091400036

с.Стояново
090200035

с.Стражница
093500008

с.Странджево
091500043

с.Страхил войвода
091600111

с.Стремци
091600090 091600131

с.Стрижба
091400062

с.Студен кладенец
091500048

с.Сухово
090200036

с.Сърнак
091500008

с.Татул
092100053

с.Телчарка
090800006

с.Теменуга
090200044

с.Тинтява
091500067

с.Тихомир
091400065 091400066

с.Токачка
091500021

с.Тополка
091500024

с.Три могили
091600092 091600147

с.Търна
090200046

с.Търновци
090800026

с.Търносливка
090200038

с.Тютюнче
090800038

с.Устрен
090800021

с.Фотиново
091400041 091400042

с.Хаджийско
091400040

с.Храстово
091500056 091500077

с.Хромица
090200042

с.Царевец
091600083

с.Църквица
090800025

с.Чайка
092100045

с.Чакаларово
091400011 091400012

с.Чакалци
090800008

с.Чал
091500040

с.Червена скала
090200043

с.Черешица
091600098

с.Черешка
090800036

с.Черна нива
093500023

с.Чернигово
090200017

с.Черничево
091500064

с.Чернооки
091500039

с.Черноочене
093500002 093500032 093500039

с.Чилик
091600081

с.Чифлик
091600105

с.Чичево
091400025

с.Чобанка
092100052

с.Чорбаджийско
091400056 091400057 091400058 091400060

с.Чубрика
090200039

с.Чуково
092100026

с.Шипок
091400073

с.Широко поле
091600112 091600133

с.Шопци
091400045

с.Шумнатица
091400003

с.Щерна
090800027

с.Ябълковец
090200040

с.Ябълчени
093500038

с.Яворово
093500015

с.Яковица
091400015

с.Ямино
090800022

с.Янино
091400070

с.Ястреб
091600093