Разпределение на мандати за независими кандидати по райони:
Районни избирателни квоти:

Райони
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Мандати 11 14 15 8 4 6 4 6 5 4 5 5 9 4 9 11 11 4 8 4 6 4 16 12 14 8 11 4 8 6 4
Гласове 152093 192312 205553 110637 40616 85032 57027 81113 85650 61390 66562 66159 118929 60638 120572 152833 148103 58971 100759 59013 78886 58670 218712 167557 177667 114465 156746 59111 117819 84936 57193
Не подкрепям никого 2919 4524 4833 2915 2575 2123 1513 1513 1028 1706 1663 1936 2531 1800 3211 4650 3388 1135 2588 919 1661 1479 7331 6083 6487 3087 3642 987 2286 1465 1302
Общо 155012 196836 210386 113552 43191 87155 58540 82626 86678 63096 68225 68095 121460 62438 123783 157483 151491 60106 103347 59932 80547 60149 226043 173640 184154 117552 160388 60098 120105 86401 58495
Квота 14092 14059 14025 14194 10797 14525 14635 13771 17335 15774 13645 13619 13495 15609 13753 14316 13771 15026 12918 14983 13424 15037 14127 14470 13153 14694 14580 15024 15013 14400 14623

Няма независими кандидати, които да печелят мандат в нито един район
Действителни гласове за партии и коалиции от партии по райони:

Партии Райони Общо
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1. ДРОМ 189 388 145 90 46 184 37 85 18 63 54 127 251 73 79 58 164 57 87 32 316 28 98 230 683 390 269 54 353 88 97 156 4989
2. ДРБП 336 675 477 309 87 307 205 175 46 165 160 149 318 133 412 277 338 131 308 99 175 97 825 818 626 291 323 96 250 159 150 315 9232
3. ДНБ 333 344 395 190 140 147 75 198 70 170 130 147 228 131 242 238 277 70 206 46 135 118 440 337 443 325 237 71 143 175 79 364 6644
4. НР 3429 3176 5237 2174 1275 1264 858 1173 510 917 781 770 1518 817 2357 6128 2528 1935 1911 336 1216 685 15596 10986 7120 1729 2532 507 1433 740 1034 4312 86984
5. КН 300 410 326 233 70 137 102 147 51 121 117 109 323 154 204 348 309 52 173 76 124 96 303 289 278 194 238 56 217 95 96 197 5945
6. ВОЛЯ 3922 7797 24737 4844 1036 2241 3921 6253 838 2175 2904 2218 3827 3134 4305 7131 6436 1574 3778 2062 3018 2143 6817 5498 9400 4236 6401 2153 2640 4185 1527 2486 145637
7. БДЦ 188 201 122 119 0 97 73 0 54 137 69 75 117 81 140 84 139 43 96 69 90 58 122 125 123 196 159 38 100 85 0 130 3130
8. АБВ-Д21 2410 2656 3186 1990 436 2034 1301 1507 338 1222 864 912 1586 2030 3167 1790 2326 453 1863 829 1049 594 4203 3190 3046 1902 2238 1076 992 997 1072 1153 54412
9. ДПС 20880 19890 13060 7304 2632 3854 2227 8390 38940 529 8034 8411 14644 1279 7270 2917 9619 20358 7442 13510 4396 10447 1330 1136 1988 5680 12504 20000 14573 17633 1709 13390 315976
10. БСП 36029 45426 52516 38433 16422 30528 16059 24976 8409 22080 20391 22882 36037 21123 39184 40917 47849 9114 28637 13343 25717 16524 57310 43367 50831 37457 49217 12629 36110 19016 22622 14335 955490
11. ГЕРБ 58094 70347 69436 34230 12023 29086 23422 21374 14148 23804 22336 18886 42055 21539 38475 61074 49777 15200 32471 17902 28488 21516 75815 60513 67130 42941 54756 12867 37830 24194 17949 27614 1147292
12. ЗЕЛЕНИТЕ 430 500 567 285 63 213 230 197 96 204 145 147 246 219 250 477 357 104 336 105 201 139 1061 753 817 378 374 77 273 149 137 629 10159
13. ДОСТ 3661 10280 1712 425 725 117 218 2739 18718 182 442 94 796 180 1213 2280 4048 4472 2486 2945 1734 1609 296 279 231 772 2900 4257 4228 6644 366 19430 100479
14. Възраждане 1012 1528 3503 1359 374 574 588 1289 223 831 793 538 1056 547 1645 2043 1208 290 1363 336 662 301 3166 2494 2860 993 1504 340 1095 574 516 2291 37896
16. ДА БГ 1701 3209 5596 2210 372 850 984 1190 282 941 768 672 1405 1035 1480 6714 1896 450 1787 595 1034 536 22683 14100 9490 2281 2637 325 1278 725 538 11413 101177
17. ОП 14330 20018 19249 12534 3221 8296 5626 9323 2309 5291 6967 4851 10802 4909 15060 15747 14240 3443 13768 6035 8524 2691 16328 14743 16156 10474 15856 3991 10553 7125 7976 8077 318513
18. КОЙ 71 121 158 87 45 114 42 52 29 44 49 48 185 60 83 101 109 30 145 39 57 38 249 186 200 99 99 36 71 55 53 161 2916
19. НРП 91 145 199 100 21 48 54 0 0 36 0 63 92 49 100 68 96 59 104 58 61 0 125 118 114 83 105 54 89 66 48 79 2325
20. БНО 173 147 197 109 36 82 61 86 18 76 74 134 106 74 134 150 167 33 104 42 64 36 296 267 307 196 261 42 96 88 70 195 3921
21. РБ-ГН 4222 5054 4066 3612 1592 4859 944 1959 553 2402 1399 4926 3337 3071 4235 4291 6220 1103 3694 554 1825 787 9379 8128 5361 3848 3563 442 5495 2143 1154 3189 107407
Общо за района 151801 192312 204884 110637 40616 85032 57027 81113 85650 61390 66477 66159 118929 60638 120035 152833 148103 58971 100759 59013 78886 58443 216442 167557 177204 114465 156173 59111 117819 84936 57193 109916 3420524
Мандати за района 11 14 15 8 4 6 4 6 5 4 5 5 9 4 9 11 11 4 8 4 6 4 16 12 14 8 11 4 8 6 4 0 240
Със * са маркирани оставащите мандати в районите, в които има избрани независими кандидати


Разпределение на мандати за партии и коалиции
Първа стъпка – разпределение на мандатите за всяка партия и коалиция на национално ниво.

Сума от всички действителни гласове: 3420524
Четири на сто от действителните гласове в страната и извън страната: 136820.96

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 240

Сума от действителни гласове за партии и коалиции от партии, които участват в разпределението на мандатите: 2882908
Квота на Хеър: 12012.1166666666666666666666666666666667

ПартияДРОМДРБПДНБНРКНВОЛЯБДЦАБВ-Д21ДПСБСПГЕРБЗЕЛЕНИТЕДОСТВъзражданеДА БГОПКОЙНРПБНОРБ-ГН
Действ. гласове49899232664486984594514563731305441231597695549011472921015910047937896101177318513291623253921107407
Частно----- 12.124175-- 26.304773 79.543849 95.511227---- 26.515976----
Осн. манд.-----12--267995----26----
Остатък----- 0.124175-- 0.304773 0.543849 0.511227---- 0.515976----
Доп. манд.-----0--010----1----
Общо манд.-----12--268095----27----

Втора стъпка – разпределение на спечелените мандати за всяка партия или коалиция в многомандатните избирателни райони.

Разпределение на мандатите в МИР 01. БЛАГОЕВГРАД
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 133255
Брой мандати в МИР: 11
Квота на Хеър: 12114.0909090909090909090909090909090909
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове392220880360295809414330
Частно 0.323755 1.723613 2.97414 4.795572 1.18292
Осн. манд.01241
Остатък 0.323755 0.723613 0.97414 0.795572 0.18292
Доп. манд.01110
Общо манд.02351

Разпределение на мандатите в МИР 02. БУРГАС
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 163478
Брой мандати в МИР: 14
Квота на Хеър: 11677
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове779719890454267034720018
Частно 0.667723 1.703348 3.890212 6.024407 1.71431
Осн. манд.01361
Остатък 0.667723 0.703348 0.890212 0.024407 0.71431
Доп. манд.01101
Общо манд.02462

Разпределение на мандатите в МИР 03. ВАРНА
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 178998
Брой мандати в МИР: 15
Квота на Хеър: 11933.2
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове2473713060525166943619249
Частно 2.072956 1.094426 4.400831 5.818724 1.613063
Осн. манд.21451
Остатък 0.072956 0.094426 0.400831 0.818724 0.613063
Доп. манд.00011
Общо манд.21462

Разпределение на мандатите в МИР 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 97345
Брой мандати в МИР: 8
Квота на Хеър: 12168.125
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове48447304384333423012534
Частно 0.398089 0.600257 3.158498 2.813087 1.030068
Осн. манд.00321
Остатък 0.398089 0.600257 0.158498 0.813087 0.030068
Доп. манд.01010
Общо манд.01331

Разпределение на мандатите в МИР 05. ВИДИН
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 35334
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 8833.5
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове1036263216422120233221
Частно 0.117281 0.297957 1.859059 1.361069 0.364635
Осн. манд.00110
Остатък 0.117281 0.297957 0.859059 0.361069 0.364635
Доп. манд.00101
Общо манд.00211

Разпределение на мандатите в МИР 06. ВРАЦА
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 74005
Брой мандати в МИР: 6
Квота на Хеър: 12334.1666666666666666666666666666666667
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове2241385430528290868296
Частно 0.18169 0.312465 2.475076 2.358165 0.672603
Осн. манд.00220
Остатък 0.18169 0.312465 0.475076 0.358165 0.672603
Доп. манд.00101
Общо манд.00321

Разпределение на мандатите в МИР 07. ГАБРОВО
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 51255
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 12813.75
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове3921222716059234225626
Частно 0.305999 0.173798 1.253263 1.82788 0.43906
Осн. манд.00110
Остатък 0.305999 0.173798 0.253263 0.82788 0.43906
Доп. манд.00011
Общо манд.00121

Разпределение на мандатите в МИР 08. ДОБРИЧ
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 70316
Брой мандати в МИР: 6
Квота на Хеър: 11719.3333333333333333333333333333333333
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове6253839024976213749323
Частно 0.533563 0.715911 2.131179 1.823824 0.795523
Осн. манд.00210
Остатък 0.533563 0.715911 0.131179 0.823824 0.795523
Доп. манд.01011
Общо манд.01221

Разпределение на мандатите в МИР 09. КЪРДЖАЛИ
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 64644
Брой мандати в МИР: 5
Квота на Хеър: 12928.8
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове838389408409141482309
Частно 0.064817 3.01188 0.650408 1.094301 0.178594
Осн. манд.03010
Остатък 0.064817 0.01188 0.650408 0.094301 0.178594
Доп. манд.00100
Общо манд.03110

Разпределение на мандатите в МИР 10. КЮСТЕНДИЛ
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 53879
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 13469.75
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове217552922080238045291
Частно 0.161473 0.039273 1.639229 1.767219 0.392806
Осн. манд.00110
Остатък 0.161473 0.039273 0.639229 0.767219 0.392806
Доп. манд.00110
Общо манд.00220

Разпределение на мандатите в МИР 11. ЛОВЕЧ
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 60632
Брой мандати в МИР: 5
Квота на Хеър: 12126.4
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове2904803420391223366967
Частно 0.239478 0.662521 1.681538 1.841932 0.574532
Осн. манд.00110
Остатък 0.239478 0.662521 0.681538 0.841932 0.574532
Доп. манд.01110
Общо манд.01220

Разпределение на мандатите в МИР 12. МОНТАНА
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 57248
Брой мандати в МИР: 5
Квота на Хеър: 11449.6
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове2218841122882188864851
Частно 0.193719 0.734611 1.998498 1.64949 0.423683
Осн. манд.00110
Остатък 0.193719 0.734611 0.998498 0.64949 0.423683
Доп. манд.01110
Общо манд.01220

Разпределение на мандатите в МИР 13. ПАЗАРДЖИК
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 107365
Брой мандати в МИР: 9
Квота на Хеър: 11929.4444444444444444444444444444444444
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове382714644360374205510802
Частно 0.320803 1.227551 3.020845 3.525311 0.905491
Осн. манд.01330
Остатък 0.320803 0.227551 0.020845 0.525311 0.905491
Доп. манд.00011
Общо манд.01341

Разпределение на мандатите в МИР 14. ПЕРНИК
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 51984
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 12996
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове3134127921123215394909
Частно 0.241151 0.098415 1.625346 1.657356 0.377732
Осн. манд.00110
Остатък 0.241151 0.098415 0.625346 0.657356 0.377732
Доп. манд.00110
Общо манд.00220

Разпределение на мандатите в МИР 15. ПЛЕВЕН
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 104294
Брой мандати в МИР: 9
Квота на Хеър: 11588.2222222222222222222222222222222222
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове43057270391843847515060
Частно 0.371498 0.627361 3.381364 3.320181 1.299595
Осн. манд.00331
Остатък 0.371498 0.627361 0.381364 0.320181 0.299595
Доп. манд.01100
Общо манд.01431

Разпределение на мандатите в МИР 16. ПЛОВДИВ град
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 127786
Брой мандати в МИР: 11
Квота на Хеър: 11616.9090909090909090909090909090909091
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове71312917409176107415747
Частно 0.613847 0.251099 3.522193 5.257336 1.355524
Осн. манд.00351
Остатък 0.613847 0.251099 0.522193 0.257336 0.355524
Доп. манд.10100
Общо манд.10451

Разпределение на мандатите в МИР 17. ПЛОВДИВ област
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 127921
Брой мандати в МИР: 11
Квота на Хеър: 11629.1818181818181818181818181818181818
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове64369619478494977714240
Частно 0.553435 0.827143 4.114563 4.280353 1.224506
Осн. манд.00441
Остатък 0.553435 0.827143 0.114563 0.280353 0.224506
Доп. манд.11000
Общо манд.11441

Разпределение на мандатите в МИР 18. РАЗГРАД
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 49689
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 12422.25
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове1574203589114152003443
Частно 0.126708 1.638834 0.733684 1.223611 0.277164
Осн. манд.01010
Остатък 0.126708 0.638834 0.733684 0.223611 0.277164
Доп. манд.01100
Общо манд.02110

Разпределение на мандатите в МИР 19. РУСЕ
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 86096
Брой мандати в МИР: 8
Квота на Хеър: 10762
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове37787442286373247113768
Частно 0.35105 0.691507 2.660937 3.01719 1.279316
Осн. манд.00231
Остатък 0.35105 0.691507 0.660937 0.01719 0.279316
Доп. манд.01100
Общо манд.01331

Разпределение на мандатите в МИР 20. СИЛИСТРА
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 52852
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 13213
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове20621351013343179026035
Частно 0.156058 1.022478 1.009839 1.354878 0.456747
Осн. манд.01110
Остатък 0.156058 0.022478 0.009839 0.354878 0.456747
Доп. манд.00001
Общо манд.01111

Разпределение на мандатите в МИР 21. СЛИВЕН
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 70143
Брой мандати в МИР: 6
Квота на Хеър: 11690.5
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове3018439625717284888524
Частно 0.258158 0.376032 2.19982 2.43685 0.729139
Осн. манд.00220
Остатък 0.258158 0.376032 0.19982 0.43685 0.729139
Доп. манд.00011
Общо манд.00231

Разпределение на мандатите в МИР 22. СМОЛЯН
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 53321
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 13330.25
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове21431044716524215162691
Частно 0.160762 0.783706 1.239587 1.614073 0.201872
Осн. манд.00110
Остатък 0.160762 0.783706 0.239587 0.614073 0.201872
Доп. манд.01010
Общо манд.01120

Разпределение на мандатите в МИР 23. СОФИЯ 23 МИР
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 157600
Брой мандати в МИР: 16
Квота на Хеър: 9850
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове68171330573107581516328
Частно 0.692081 0.135025 5.818274 7.696954 1.657665
Осн. манд.00571
Остатък 0.692081 0.135025 0.818274 0.696954 0.657665
Доп. манд.10110
Общо манд.10681

Разпределение на мандатите в МИР 24. СОФИЯ 24 МИР
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 125257
Брой мандати в МИР: 12
Квота на Хеър: 10438.0833333333333333333333333333333333
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове54981136433676051314743
Частно 0.526725 0.108832 4.15469 5.797329 1.412424
Осн. манд.00451
Остатък 0.526725 0.108832 0.15469 0.797329 0.412424
Доп. манд.10010
Общо манд.10461

Разпределение на мандатите в МИР 25. СОФИЯ 25 МИР
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 145505
Брой мандати в МИР: 14
Квота на Хеър: 10393.2142857142857142857142857142857143
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове94001988508316713016156
Частно 0.904436 0.191279 4.890787 6.459022 1.554476
Осн. манд.00461
Остатък 0.904436 0.191279 0.890787 0.459022 0.554476
Доп. манд.10101
Общо манд.10562

Разпределение на мандатите в МИР 26. СОФИЯ област
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 100788
Брой мандати в МИР: 8
Квота на Хеър: 12598.5
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове42365680374574294110474
Частно 0.336231 0.450847 2.973132 3.408422 0.831369
Осн. манд.00230
Остатък 0.336231 0.450847 0.973132 0.408422 0.831369
Доп. манд.01101
Общо манд.01331

Разпределение на мандатите в МИР 27. СТАРА ЗАГОРА
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 138734
Брой мандати в МИР: 11
Квота на Хеър: 12612.1818181818181818181818181818181818
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове640112504492175475615856
Частно 0.507525 0.991422 3.902338 4.341517 1.257197
Осн. манд.00341
Остатък 0.507525 0.991422 0.902338 0.341517 0.257197
Доп. манд.11100
Общо манд.11441

Разпределение на мандатите в МИР 28. ТЪРГОВИЩЕ
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 51640
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 12910
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове21532000012629128673991
Частно 0.16677 1.549187 0.978234 0.996669 0.30914
Осн. манд.01000
Остатък 0.16677 0.549187 0.978234 0.996669 0.30914
Доп. манд.01110
Общо манд.02110

Разпределение на мандатите в МИР 29. ХАСКОВО
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 101706
Брой мандати в МИР: 8
Квота на Хеър: 12713.25
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове264014573361103783010553
Частно 0.207657 1.146284 2.840344 2.975636 0.830079
Осн. манд.01220
Остатък 0.207657 0.146284 0.840344 0.975636 0.830079
Доп. манд.00111
Общо манд.01331

Разпределение на мандатите в МИР 30. ШУМЕН
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 72153
Брой мандати в МИР: 6
Квота на Хеър: 12025.5
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове41851763319016241947125
Частно 0.34801 1.466301 1.581306 2.011891 0.592491
Осн. манд.01120
Остатък 0.34801 0.466301 0.581306 0.011891 0.592491
Доп. манд.00101
Общо манд.01221

Разпределение на мандатите в МИР 31. ЯМБОЛ
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 51783
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 12945.75
ПартияВОЛЯДПСБСПГЕРБОП
Действ. гласове1527170922622179497976
Частно 0.117954 0.132012 1.747446 1.386478 0.61611
Осн. манд.00110
Остатък 0.117954 0.132012 0.747446 0.386478 0.61611
Доп. манд.00101
Общо манд.00211

Трета стъпка – преразпределение на броя на предварително получени мандати за партиите и коалициите в многомандатните избирателни райони и окончателно разпределение на мандатите за народни представители в многомандатните избирателни райони.

Легенда:
А) В червено са маркирани остатъците, които носят допълнителен мандат за партиите и коалициите от партии след прилагането на метода на Хеър-Ниймайер и преразпределението след всяка итерация.
Б) Празна клетка в таблицата означава, че е отнет допълнителен мандат от съответната партия или коалиция от партии в съответния МИР.


Предварително разпределение на мандатите (след втора стъпка):
Разпределение на мандати по райони:

Район Партия
ВОЛЯ ДПС БСП ГЕРБ ОП
01. БЛАГОЕВГРАД 0 2 3 5 1
0.324 0.724 0.974 0.796 0.183
02. БУРГАС 0 2 4 6 2
0.668 0.703 0.890 0.024 0.714
03. ВАРНА 2 1 4 6 2
0.073 0.094 0.401 0.819 0.613
04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 0 1 3 3 1
0.398 0.600 0.158 0.813 0.030
05. ВИДИН 0 0 2 1 1
0.117 0.298 0.859 0.361 0.365
06. ВРАЦА 0 0 3 2 1
0.182 0.312 0.475 0.358 0.673
07. ГАБРОВО 0 0 1 2 1
0.306 0.174 0.253 0.828 0.439
08. ДОБРИЧ 0 1 2 2 1
0.534 0.716 0.131 0.824 0.796
09. КЪРДЖАЛИ 0 3 1 1 0
0.065 0.012 0.650 0.094 0.179
10. КЮСТЕНДИЛ 0 0 2 2 0
0.161 0.039 0.639 0.767 0.393
11. ЛОВЕЧ 0 1 2 2 0
0.239 0.663 0.682 0.842 0.575
12. МОНТАНА 0 1 2 2 0
0.194 0.735 0.998 0.649 0.424
13. ПАЗАРДЖИК 0 1 3 4 1
0.321 0.228 0.021 0.525 0.905
14. ПЕРНИК 0 0 2 2 0
0.241 0.098 0.625 0.657 0.378
15. ПЛЕВЕН 0 1 4 3 1
0.371 0.627 0.381 0.320 0.300
16. ПЛОВДИВ град 1 0 4 5 1
0.614 0.251 0.522 0.257 0.356
17. ПЛОВДИВ област 1 1 4 4 1
0.553 0.827 0.115 0.280 0.225
18. РАЗГРАД 0 2 1 1 0
0.127 0.639 0.734 0.224 0.277
19. РУСЕ 0 1 3 3 1
0.351 0.692 0.661 0.017 0.279
20. СИЛИСТРА 0 1 1 1 1
0.156 0.022 0.010 0.355 0.457
21. СЛИВЕН 0 0 2 3 1
0.258 0.376 0.200 0.437 0.729
22. СМОЛЯН 0 1 1 2 0
0.161 0.784 0.240 0.614 0.202
23. СОФИЯ 23 МИР 1 0 6 8 1
0.692 0.135 0.818 0.697 0.658
24. СОФИЯ 24 МИР 1 0 4 6 1
0.527 0.109 0.155 0.797 0.412
25. СОФИЯ 25 МИР 1 0 5 6 2
0.904 0.191 0.891 0.459 0.554
26. СОФИЯ област 0 1 3 3 1
0.336 0.451 0.973 0.408 0.831
27. СТАРА ЗАГОРА 1 1 4 4 1
0.508 0.991 0.902 0.342 0.257
28. ТЪРГОВИЩЕ 0 2 1 1 0
0.167 0.549 0.978 0.997 0.309
29. ХАСКОВО 0 1 3 3 1
0.208 0.146 0.840 0.976 0.830
30. ШУМЕН 0 1 2 2 1
0.348 0.466 0.581 0.012 0.592
31. ЯМБОЛ 0 0 2 1 1
0.118 0.132 0.747 0.386 0.616
Разпределени 8 26 84 96 26
Определени от с.1 12 26 80 95 27


Итерация 1
Разпределение на мандати по райони:

Район Партия
ВОЛЯ ДПС БСП ГЕРБ ОП
01. БЛАГОЕВГРАД 0 2 3 5 1
0.324 0.724 0.974 0.796 0.183
02. БУРГАС 0 2 4 6 2
0.668 0.703 0.890 0.024 0.714
03. ВАРНА 2 1 4 6 2
0.073 0.094 0.401 0.819 0.613
04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 0 1 3 3 1
0.398 0.600 0.158 0.813 0.030
05. ВИДИН 0 0 2 1 1
0.117 0.298 0.859 0.361 0.365
06. ВРАЦА 0 0 3 2 1
0.182 0.312 0.475 0.358 0.673
07. ГАБРОВО 0 0 1 2 1
0.306 0.174 0.253 0.828 0.439
08. ДОБРИЧ 0 1 2 2 1
0.534 0.716 0.131 0.824 0.796
09. КЪРДЖАЛИ 0 3 1 1 0
0.065 0.012 0.650 0.094 0.179
10. КЮСТЕНДИЛ 0 0 2 2 0
0.161 0.039 0.639 0.767 0.393
11. ЛОВЕЧ 0 1 2 2 0
0.239 0.663 0.682 0.842 0.575
12. МОНТАНА 0 1 2 2 0
0.194 0.735 0.998 0.649 0.424
13. ПАЗАРДЖИК 0 1 3 4 1
0.321 0.228 0.021 0.525 0.905
14. ПЕРНИК 0 0 2 2 0
0.241 0.098 0.625 0.657 0.378
15. ПЛЕВЕН 0 1 4 3 1
0.371 0.627 0.381 0.320 0.300
16. ПЛОВДИВ град 1 0 4 5 1
0.614 0.251 0.522 0.257 0.356
17. ПЛОВДИВ област 1 1 4 4 1
0.553 0.827 0.115 0.280 0.225
18. РАЗГРАД 0 2 1 1 0
0.127 0.639 0.734 0.224 0.277
19. РУСЕ 0 1 3 3 1
0.351 0.692 0.661 0.017 0.279
20. СИЛИСТРА 0 1 1 1 1
0.156 0.022 0.010 0.355 0.457
21. СЛИВЕН 0 0 2 3 1
0.258 0.376 0.200 0.437 0.729
22. СМОЛЯН 0 1 1 2 0
0.161 0.784 0.240 0.614 0.202
23. СОФИЯ 23 МИР 1 0 6 8 1
0.692 0.135 0.818 0.697 0.658
24. СОФИЯ 24 МИР 1 0 4 6 1
0.527 0.109 0.155 0.797 0.412
25. СОФИЯ 25 МИР 1 0 5 6 2
0.904 0.191 0.891 0.459 0.554
26. СОФИЯ област 0 1 3 3 1
0.336 0.451 0.973 0.408 0.831
27. СТАРА ЗАГОРА 1 1 4 4 1
0.508 0.991 0.902 0.342 0.257
28. ТЪРГОВИЩЕ 0 2 1 1 0
0.167 0.549 0.978 0.997 0.309
29. ХАСКОВО 0 1 3 3 1
0.208 0.146 0.840 0.976 0.830
30. ШУМЕН 0 1 2 2 1
0.348 0.466 0.581 0.012 0.592
31. ЯМБОЛ 0 0 2 1 1
0.118 0.132 0.747 0.386 0.616
Разпределени 8 26 84 96 26
Определени от с.1 12 26 80 95 27

Преразпределение на мандати:
МИР 15. ПЛЕВЕН, отнемане на мандат от БСП-> даване на мандат на ВОЛЯ

Итерация 2
Разпределение на мандати по райони:

Район Партия
ВОЛЯ ДПС БСП ГЕРБ ОП
01. БЛАГОЕВГРАД 0 2 3 5 1
0.324 0.724 0.974 0.796 0.183
02. БУРГАС 0 2 4 6 2
0.668 0.703 0.890 0.024 0.714
03. ВАРНА 2 1 4 6 2
0.073 0.094 0.401 0.819 0.613
04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 0 1 3 3 1
0.398 0.600 0.158 0.813 0.030
05. ВИДИН 0 0 2 1 1
0.117 0.298 0.859 0.361 0.365
06. ВРАЦА 0 0 3 2 1
0.182 0.312 0.475 0.358 0.673
07. ГАБРОВО 0 0 1 2 1
0.306 0.174 0.253 0.828 0.439
08. ДОБРИЧ 0 1 2 2 1
0.534 0.716 0.131 0.824 0.796
09. КЪРДЖАЛИ 0 3 1 1 0
0.065 0.012 0.650 0.094 0.179
10. КЮСТЕНДИЛ 0 0 2 2 0
0.161 0.039 0.639 0.767 0.393
11. ЛОВЕЧ 0 1 2 2 0
0.239 0.663 0.682 0.842 0.575
12. МОНТАНА 0 1 2 2 0
0.194 0.735 0.998 0.649 0.424
13. ПАЗАРДЖИК 0 1 3 4 1
0.321 0.228 0.021 0.525 0.905
14. ПЕРНИК 0 0 2 2 0
0.241 0.098 0.625 0.657 0.378
15. ПЛЕВЕН 1 1 3 3 1
0.371 0.627   0.320 0.300
16. ПЛОВДИВ град 1 0 4 5 1
0.614 0.251 0.522 0.257 0.356
17. ПЛОВДИВ област 1 1 4 4 1
0.553 0.827 0.115 0.280 0.225
18. РАЗГРАД 0 2 1 1 0
0.127 0.639 0.734 0.224 0.277
19. РУСЕ 0 1 3 3 1
0.351 0.692 0.661 0.017 0.279
20. СИЛИСТРА 0 1 1 1 1
0.156 0.022 0.010 0.355 0.457
21. СЛИВЕН 0 0 2 3 1
0.258 0.376 0.200 0.437 0.729
22. СМОЛЯН 0 1 1 2 0
0.161 0.784 0.240 0.614 0.202
23. СОФИЯ 23 МИР 1 0 6 8 1
0.692 0.135 0.818 0.697 0.658
24. СОФИЯ 24 МИР 1 0 4 6 1
0.527 0.109 0.155 0.797 0.412
25. СОФИЯ 25 МИР 1 0 5 6 2
0.904 0.191 0.891 0.459 0.554
26. СОФИЯ област 0 1 3 3 1
0.336 0.451 0.973 0.408 0.831
27. СТАРА ЗАГОРА 1 1 4 4 1
0.508 0.991 0.902 0.342 0.257
28. ТЪРГОВИЩЕ 0 2 1 1 0
0.167 0.549 0.978 0.997 0.309
29. ХАСКОВО 0 1 3 3 1
0.208 0.146 0.840 0.976 0.830
30. ШУМЕН 0 1 2 2 1
0.348 0.466 0.581 0.012 0.592
31. ЯМБОЛ 0 0 2 1 1
0.118 0.132 0.747 0.386 0.616
Разпределени 9 26 83 96 26
Определени от с.1 12 26 80 95 27

Преразпределение на мандати:
МИР 21. СЛИВЕН, отнемане на мандат от ГЕРБ-> даване на мандат на ДПС

Итерация 3
Разпределение на мандати по райони:

Район Партия
ВОЛЯ ДПС БСП ГЕРБ ОП
01. БЛАГОЕВГРАД 0 2 3 5 1
0.324 0.724 0.974 0.796 0.183
02. БУРГАС 0 2 4 6 2
0.668 0.703 0.890 0.024 0.714
03. ВАРНА 2 1 4 6 2
0.073 0.094 0.401 0.819 0.613
04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 0 1 3 3 1
0.398 0.600 0.158 0.813 0.030
05. ВИДИН 0 0 2 1 1
0.117 0.298 0.859 0.361 0.365
06. ВРАЦА 0 0 3 2 1
0.182 0.312 0.475 0.358 0.673
07. ГАБРОВО 0 0 1 2 1
0.306 0.174 0.253 0.828 0.439
08. ДОБРИЧ 0 1 2 2 1
0.534 0.716 0.131 0.824 0.796
09. КЪРДЖАЛИ 0 3 1 1 0
0.065 0.012 0.650 0.094 0.179
10. КЮСТЕНДИЛ 0 0 2 2 0
0.161 0.039 0.639 0.767 0.393
11. ЛОВЕЧ 0 1 2 2 0
0.239 0.663 0.682 0.842 0.575
12. МОНТАНА 0 1 2 2 0
0.194 0.735 0.998 0.649 0.424
13. ПАЗАРДЖИК 0 1 3 4 1
0.321 0.228 0.021 0.525 0.905
14. ПЕРНИК 0 0 2 2 0
0.241 0.098 0.625 0.657 0.378
15. ПЛЕВЕН 1 1 3 3 1
0.371 0.627   0.320 0.300
16. ПЛОВДИВ град 1 0 4 5 1
0.614 0.251 0.522 0.257 0.356
17. ПЛОВДИВ област 1 1 4 4 1
0.553 0.827 0.115 0.280 0.225
18. РАЗГРАД 0 2 1 1 0
0.127 0.639 0.734 0.224 0.277
19. РУСЕ 0 1 3 3 1
0.351 0.692 0.661 0.017 0.279
20. СИЛИСТРА 0 1 1 1 1
0.156 0.022 0.010 0.355 0.457
21. СЛИВЕН 0 1 2 2 1
0.258 0.376 0.200   0.729
22. СМОЛЯН 0 1 1 2 0
0.161 0.784 0.240 0.614 0.202
23. СОФИЯ 23 МИР 1 0 6 8 1
0.692 0.135 0.818 0.697 0.658
24. СОФИЯ 24 МИР 1 0 4 6 1
0.527 0.109 0.155 0.797 0.412
25. СОФИЯ 25 МИР 1 0 5 6 2
0.904 0.191 0.891 0.459 0.554
26. СОФИЯ област 0 1 3 3 1
0.336 0.451 0.973 0.408 0.831
27. СТАРА ЗАГОРА 1 1 4 4 1
0.508 0.991 0.902 0.342 0.257
28. ТЪРГОВИЩЕ 0 2 1 1 0
0.167 0.549 0.978 0.997 0.309
29. ХАСКОВО 0 1 3 3 1
0.208 0.146 0.840 0.976 0.830
30. ШУМЕН 0 1 2 2 1
0.348 0.466 0.581 0.012 0.592
31. ЯМБОЛ 0 0 2 1 1
0.118 0.132 0.747 0.386 0.616
Разпределени 9 27 83 95 26
Определени от с.1 12 26 80 95 27

Преразпределение на мандати:
МИР 21. СЛИВЕН, отнемане на мандат от ДПС-> даване на мандат на ВОЛЯ

Итерация 4
Разпределение на мандати по райони:

Район Партия
ВОЛЯ ДПС БСП ГЕРБ ОП
01. БЛАГОЕВГРАД 0 2 3 5 1
0.324 0.724 0.974 0.796 0.183
02. БУРГАС 0 2 4 6 2
0.668 0.703 0.890 0.024 0.714
03. ВАРНА 2 1 4 6 2
0.073 0.094 0.401 0.819 0.613
04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 0 1 3 3 1
0.398 0.600 0.158 0.813 0.030
05. ВИДИН 0 0 2 1 1
0.117 0.298 0.859 0.361 0.365
06. ВРАЦА 0 0 3 2 1
0.182 0.312 0.475 0.358 0.673
07. ГАБРОВО 0 0 1 2 1
0.306 0.174 0.253 0.828 0.439
08. ДОБРИЧ 0 1 2 2 1
0.534 0.716 0.131 0.824 0.796
09. КЪРДЖАЛИ 0 3 1 1 0
0.065 0.012 0.650 0.094 0.179
10. КЮСТЕНДИЛ 0 0 2 2 0
0.161 0.039 0.639 0.767 0.393
11. ЛОВЕЧ 0 1 2 2 0
0.239 0.663 0.682 0.842 0.575
12. МОНТАНА 0 1 2 2 0
0.194 0.735 0.998 0.649 0.424
13. ПАЗАРДЖИК 0 1 3 4 1
0.321 0.228 0.021 0.525 0.905
14. ПЕРНИК 0 0 2 2 0
0.241 0.098 0.625 0.657 0.378
15. ПЛЕВЕН 1 1 3 3 1
0.371 0.627   0.320 0.300
16. ПЛОВДИВ град 1 0 4 5 1
0.614 0.251 0.522 0.257 0.356
17. ПЛОВДИВ област 1 1 4 4 1
0.553 0.827 0.115 0.280 0.225
18. РАЗГРАД 0 2 1 1 0
0.127 0.639 0.734 0.224 0.277
19. РУСЕ 0 1 3 3 1
0.351 0.692 0.661 0.017 0.279
20. СИЛИСТРА 0 1 1 1 1
0.156 0.022 0.010 0.355 0.457
21. СЛИВЕН 1 0 2 2 1
0.258   0.200   0.729
22. СМОЛЯН 0 1 1 2 0
0.161 0.784 0.240 0.614 0.202
23. СОФИЯ 23 МИР 1 0 6 8 1
0.692 0.135 0.818 0.697 0.658
24. СОФИЯ 24 МИР 1 0 4 6 1
0.527 0.109 0.155 0.797 0.412
25. СОФИЯ 25 МИР 1 0 5 6 2
0.904 0.191 0.891 0.459 0.554
26. СОФИЯ област 0 1 3 3 1
0.336 0.451 0.973 0.408 0.831
27. СТАРА ЗАГОРА 1 1 4 4 1
0.508 0.991 0.902 0.342 0.257
28. ТЪРГОВИЩЕ 0 2 1 1 0
0.167 0.549 0.978 0.997 0.309
29. ХАСКОВО 0 1 3 3 1
0.208 0.146 0.840 0.976 0.830
30. ШУМЕН 0 1 2 2 1
0.348 0.466 0.581 0.012 0.592
31. ЯМБОЛ 0 0 2 1 1
0.118 0.132 0.747 0.386 0.616
Разпределени 10 26 83 95 26
Определени от с.1 12 26 80 95 27

Преразпределение на мандати:
МИР 06. ВРАЦА, отнемане на мандат от БСП-> даване на мандат на ГЕРБ

Итерация 5
Разпределение на мандати по райони:

Район Партия
ВОЛЯ ДПС БСП ГЕРБ ОП
01. БЛАГОЕВГРАД 0 2 3 5 1
0.324 0.724 0.974 0.796 0.183
02. БУРГАС 0 2 4 6 2
0.668 0.703 0.890 0.024 0.714
03. ВАРНА 2 1 4 6 2
0.073 0.094 0.401 0.819 0.613
04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 0 1 3 3 1
0.398 0.600 0.158 0.813 0.030
05. ВИДИН 0 0 2 1 1
0.117 0.298 0.859 0.361 0.365
06. ВРАЦА 0 0 2 3 1
0.182 0.312   0.358 0.673
07. ГАБРОВО 0 0 1 2 1
0.306 0.174 0.253 0.828 0.439
08. ДОБРИЧ 0 1 2 2 1
0.534 0.716 0.131 0.824 0.796
09. КЪРДЖАЛИ 0 3 1 1 0
0.065 0.012 0.650 0.094 0.179
10. КЮСТЕНДИЛ 0 0 2 2 0
0.161 0.039 0.639 0.767 0.393
11. ЛОВЕЧ 0 1 2 2 0
0.239 0.663 0.682 0.842 0.575
12. МОНТАНА 0 1 2 2 0
0.194 0.735 0.998 0.649 0.424
13. ПАЗАРДЖИК 0 1 3 4 1
0.321 0.228 0.021 0.525 0.905
14. ПЕРНИК 0 0 2 2 0
0.241 0.098 0.625 0.657 0.378
15. ПЛЕВЕН 1 1 3 3 1
0.371 0.627   0.320 0.300
16. ПЛОВДИВ град 1 0 4 5 1
0.614 0.251 0.522 0.257 0.356
17. ПЛОВДИВ област 1 1 4 4 1
0.553 0.827 0.115 0.280 0.225
18. РАЗГРАД 0 2 1 1 0
0.127 0.639 0.734 0.224 0.277
19. РУСЕ 0 1 3 3 1
0.351 0.692 0.661 0.017 0.279
20. СИЛИСТРА 0 1 1 1 1
0.156 0.022 0.010 0.355 0.457
21. СЛИВЕН 1 0 2 2 1
0.258   0.200   0.729
22. СМОЛЯН 0 1 1 2 0
0.161 0.784 0.240 0.614 0.202
23. СОФИЯ 23 МИР 1 0 6 8 1
0.692 0.135 0.818 0.697 0.658
24. СОФИЯ 24 МИР 1 0 4 6 1
0.527 0.109 0.155 0.797 0.412
25. СОФИЯ 25 МИР 1 0 5 6 2
0.904 0.191 0.891 0.459 0.554
26. СОФИЯ област 0 1 3 3 1
0.336 0.451 0.973 0.408 0.831
27. СТАРА ЗАГОРА 1 1 4 4 1
0.508 0.991 0.902 0.342 0.257
28. ТЪРГОВИЩЕ 0 2 1 1 0
0.167 0.549 0.978 0.997 0.309
29. ХАСКОВО 0 1 3 3 1
0.208 0.146 0.840 0.976 0.830
30. ШУМЕН 0 1 2 2 1
0.348 0.466 0.581 0.012 0.592
31. ЯМБОЛ 0 0 2 1 1
0.118 0.132 0.747 0.386 0.616
Разпределени 10 26 82 96 26
Определени от с.1 12 26 80 95 27

Преразпределение на мандати:
МИР 06. ВРАЦА, отнемане на мандат от ГЕРБ-> даване на мандат на ДПС

Итерация 6
Разпределение на мандати по райони:

Район Партия
ВОЛЯ ДПС БСП ГЕРБ ОП
01. БЛАГОЕВГРАД 0 2 3 5 1
0.324 0.724 0.974 0.796 0.183
02. БУРГАС 0 2 4 6 2
0.668 0.703 0.890 0.024 0.714
03. ВАРНА 2 1 4 6 2
0.073 0.094 0.401 0.819 0.613
04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 0 1 3 3 1
0.398 0.600 0.158 0.813 0.030
05. ВИДИН 0 0 2 1 1
0.117 0.298 0.859 0.361 0.365
06. ВРАЦА 0 1 2 2 1
0.182 0.312     0.673
07. ГАБРОВО 0 0 1 2 1
0.306 0.174 0.253 0.828 0.439
08. ДОБРИЧ 0 1 2 2 1
0.534 0.716 0.131 0.824 0.796
09. КЪРДЖАЛИ 0 3 1 1 0
0.065 0.012 0.650 0.094 0.179
10. КЮСТЕНДИЛ 0 0 2 2 0
0.161 0.039 0.639 0.767 0.393
11. ЛОВЕЧ 0 1 2 2 0
0.239 0.663 0.682 0.842 0.575
12. МОНТАНА 0 1 2 2 0
0.194 0.735 0.998 0.649 0.424
13. ПАЗАРДЖИК 0 1 3 4 1
0.321 0.228 0.021 0.525 0.905
14. ПЕРНИК 0 0 2 2 0
0.241 0.098 0.625 0.657 0.378
15. ПЛЕВЕН 1 1 3 3 1
0.371 0.627   0.320 0.300
16. ПЛОВДИВ град 1 0 4 5 1
0.614 0.251 0.522 0.257 0.356
17. ПЛОВДИВ област 1 1 4 4 1
0.553 0.827 0.115 0.280 0.225
18. РАЗГРАД 0 2 1 1 0
0.127 0.639 0.734 0.224 0.277
19. РУСЕ 0 1 3 3 1
0.351 0.692 0.661 0.017 0.279
20. СИЛИСТРА 0 1 1 1 1
0.156 0.022 0.010 0.355 0.457
21. СЛИВЕН 1 0 2 2 1
0.258   0.200   0.729
22. СМОЛЯН 0 1 1 2 0
0.161 0.784 0.240 0.614 0.202
23. СОФИЯ 23 МИР 1 0 6 8 1
0.692 0.135 0.818 0.697 0.658
24. СОФИЯ 24 МИР 1 0 4 6 1
0.527 0.109 0.155 0.797 0.412
25. СОФИЯ 25 МИР 1 0 5 6 2
0.904 0.191 0.891 0.459 0.554
26. СОФИЯ област 0 1 3 3 1
0.336 0.451 0.973 0.408 0.831
27. СТАРА ЗАГОРА 1 1 4 4 1
0.508 0.991 0.902 0.342 0.257
28. ТЪРГОВИЩЕ 0 2 1 1 0
0.167 0.549 0.978 0.997 0.309
29. ХАСКОВО 0 1 3 3 1
0.208 0.146 0.840 0.976 0.830
30. ШУМЕН 0 1 2 2 1
0.348 0.466 0.581 0.012 0.592
31. ЯМБОЛ 0 0 2 1 1
0.118 0.132 0.747 0.386 0.616
Разпределени 10 27 82 95 26
Определени от с.1 12 26 80 95 27

Преразпределение на мандати:
МИР 06. ВРАЦА, отнемане на мандат от ДПС-> даване на мандат на ВОЛЯ

Итерация 7
Разпределение на мандати по райони:

Район Партия
ВОЛЯ ДПС БСП ГЕРБ ОП
01. БЛАГОЕВГРАД 0 2 3 5 1
0.324 0.724 0.974 0.796 0.183
02. БУРГАС 0 2 4 6 2
0.668 0.703 0.890 0.024 0.714
03. ВАРНА 2 1 4 6 2
0.073 0.094 0.401 0.819 0.613
04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 0 1 3 3 1
0.398 0.600 0.158 0.813 0.030
05. ВИДИН 0 0 2 1 1
0.117 0.298 0.859 0.361 0.365
06. ВРАЦА 1 0 2 2 1
0.182       0.673
07. ГАБРОВО 0 0 1 2 1
0.306 0.174 0.253 0.828 0.439
08. ДОБРИЧ 0 1 2 2 1
0.534 0.716 0.131 0.824 0.796
09. КЪРДЖАЛИ 0 3 1 1 0
0.065 0.012 0.650 0.094 0.179
10. КЮСТЕНДИЛ 0 0 2 2 0
0.161 0.039 0.639 0.767 0.393
11. ЛОВЕЧ 0 1 2 2 0
0.239 0.663 0.682 0.842 0.575
12. МОНТАНА 0 1 2 2 0
0.194 0.735 0.998 0.649 0.424
13. ПАЗАРДЖИК 0 1 3 4 1
0.321 0.228 0.021 0.525 0.905
14. ПЕРНИК 0 0 2 2 0
0.241 0.098 0.625 0.657 0.378
15. ПЛЕВЕН 1 1 3 3 1
0.371 0.627   0.320 0.300
16. ПЛОВДИВ град 1 0 4 5 1
0.614 0.251 0.522 0.257 0.356
17. ПЛОВДИВ област 1 1 4 4 1
0.553 0.827 0.115 0.280 0.225
18. РАЗГРАД 0 2 1 1 0
0.127 0.639 0.734 0.224 0.277
19. РУСЕ 0 1 3 3 1
0.351 0.692 0.661 0.017 0.279
20. СИЛИСТРА 0 1 1 1 1
0.156 0.022 0.010 0.355 0.457
21. СЛИВЕН 1 0 2 2 1
0.258   0.200   0.729
22. СМОЛЯН 0 1 1 2 0
0.161 0.784 0.240 0.614 0.202
23. СОФИЯ 23 МИР 1 0 6 8 1
0.692 0.135 0.818 0.697 0.658
24. СОФИЯ 24 МИР 1 0 4 6 1
0.527 0.109 0.155 0.797 0.412
25. СОФИЯ 25 МИР 1 0 5 6 2
0.904 0.191 0.891 0.459 0.554
26. СОФИЯ област 0 1 3 3 1
0.336 0.451 0.973 0.408 0.831
27. СТАРА ЗАГОРА 1 1 4 4 1
0.508 0.991 0.902 0.342 0.257
28. ТЪРГОВИЩЕ 0 2 1 1 0
0.167 0.549 0.978 0.997 0.309
29. ХАСКОВО 0 1 3 3 1
0.208 0.146 0.840 0.976 0.830
30. ШУМЕН 0 1 2 2 1
0.348 0.466 0.581 0.012 0.592
31. ЯМБОЛ 0 0 2 1 1
0.118 0.132 0.747 0.386 0.616
Разпределени 11 26 82 95 26
Определени от с.1 12 26 80 95 27

Преразпределение на мандати:
МИР 16. ПЛОВДИВ град, отнемане на мандат от БСП-> даване на мандат на ОП

Итерация 8
Разпределение на мандати по райони:

Район Партия
ВОЛЯ ДПС БСП ГЕРБ ОП
01. БЛАГОЕВГРАД 0 2 3 5 1
0.324 0.724 0.974 0.796 0.183
02. БУРГАС 0 2 4 6 2
0.668 0.703 0.890 0.024 0.714
03. ВАРНА 2 1 4 6 2
0.073 0.094 0.401 0.819 0.613
04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 0 1 3 3 1
0.398 0.600 0.158 0.813 0.030
05. ВИДИН 0 0 2 1 1
0.117 0.298 0.859 0.361 0.365
06. ВРАЦА 1 0 2 2 1
0.182       0.673
07. ГАБРОВО 0 0 1 2 1
0.306 0.174 0.253 0.828 0.439
08. ДОБРИЧ 0 1 2 2 1
0.534 0.716 0.131 0.824 0.796
09. КЪРДЖАЛИ 0 3 1 1 0
0.065 0.012 0.650 0.094 0.179
10. КЮСТЕНДИЛ 0 0 2 2 0
0.161 0.039 0.639 0.767 0.393
11. ЛОВЕЧ 0 1 2 2 0
0.239 0.663 0.682 0.842 0.575
12. МОНТАНА 0 1 2 2 0
0.194 0.735 0.998 0.649 0.424
13. ПАЗАРДЖИК 0 1 3 4 1
0.321 0.228 0.021 0.525 0.905
14. ПЕРНИК 0 0 2 2 0
0.241 0.098 0.625 0.657 0.378
15. ПЛЕВЕН 1 1 3 3 1
0.371 0.627   0.320 0.300
16. ПЛОВДИВ град 1 0 3 5 2
0.614 0.251   0.257 0.356
17. ПЛОВДИВ област 1 1 4 4 1
0.553 0.827 0.115 0.280 0.225
18. РАЗГРАД 0 2 1 1 0
0.127 0.639 0.734 0.224 0.277
19. РУСЕ 0 1 3 3 1
0.351 0.692 0.661 0.017 0.279
20. СИЛИСТРА 0 1 1 1 1
0.156 0.022 0.010 0.355 0.457
21. СЛИВЕН 1 0 2 2 1
0.258   0.200   0.729
22. СМОЛЯН 0 1 1 2 0
0.161 0.784 0.240 0.614 0.202
23. СОФИЯ 23 МИР 1 0 6 8 1
0.692 0.135 0.818 0.697 0.658
24. СОФИЯ 24 МИР 1 0 4 6 1
0.527 0.109 0.155 0.797 0.412
25. СОФИЯ 25 МИР 1 0 5 6 2
0.904 0.191 0.891 0.459 0.554
26. СОФИЯ област 0 1 3 3 1
0.336 0.451 0.973 0.408 0.831
27. СТАРА ЗАГОРА 1 1 4 4 1
0.508 0.991 0.902 0.342 0.257
28. ТЪРГОВИЩЕ 0 2 1 1 0
0.167 0.549 0.978 0.997 0.309
29. ХАСКОВО 0 1 3 3 1
0.208 0.146 0.840 0.976 0.830
30. ШУМЕН 0 1 2 2 1
0.348 0.466 0.581 0.012 0.592
31. ЯМБОЛ 0 0 2 1 1
0.118 0.132 0.747 0.386 0.616
Разпределени 11 26 81 95 27
Определени от с.1 12 26 80 95 27

Преразпределение на мандати:
МИР 30. ШУМЕН, отнемане на мандат от БСП-> даване на мандат на ДПС

Итерация 9
Разпределение на мандати по райони:

Район Партия
ВОЛЯ ДПС БСП ГЕРБ ОП
01. БЛАГОЕВГРАД 0 2 3 5 1
0.324 0.724 0.974 0.796 0.183
02. БУРГАС 0 2 4 6 2
0.668 0.703 0.890 0.024 0.714
03. ВАРНА 2 1 4 6 2
0.073 0.094 0.401 0.819 0.613
04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 0 1 3 3 1
0.398 0.600 0.158 0.813 0.030
05. ВИДИН 0 0 2 1 1
0.117 0.298 0.859 0.361 0.365
06. ВРАЦА 1 0 2 2 1
0.182       0.673
07. ГАБРОВО 0 0 1 2 1
0.306 0.174 0.253 0.828 0.439
08. ДОБРИЧ 0 1 2 2 1
0.534 0.716 0.131 0.824 0.796
09. КЪРДЖАЛИ 0 3 1 1 0
0.065 0.012 0.650 0.094 0.179
10. КЮСТЕНДИЛ 0 0 2 2 0
0.161 0.039 0.639 0.767 0.393
11. ЛОВЕЧ 0 1 2 2 0
0.239 0.663 0.682 0.842 0.575
12. МОНТАНА 0 1 2 2 0
0.194 0.735 0.998 0.649 0.424
13. ПАЗАРДЖИК 0 1 3 4 1
0.321 0.228 0.021 0.525 0.905
14. ПЕРНИК 0 0 2 2 0
0.241 0.098 0.625 0.657 0.378
15. ПЛЕВЕН 1 1 3 3 1
0.371 0.627   0.320 0.300
16. ПЛОВДИВ град 1 0 3 5 2
0.614 0.251   0.257 0.356
17. ПЛОВДИВ област 1 1 4 4 1
0.553 0.827 0.115 0.280 0.225
18. РАЗГРАД 0 2 1 1 0
0.127 0.639 0.734 0.224 0.277
19. РУСЕ 0 1 3 3 1
0.351 0.692 0.661 0.017 0.279
20. СИЛИСТРА 0 1 1 1 1
0.156 0.022 0.010 0.355 0.457
21. СЛИВЕН 1 0 2 2 1
0.258   0.200   0.729
22. СМОЛЯН 0 1 1 2 0
0.161 0.784 0.240 0.614 0.202
23. СОФИЯ 23 МИР 1 0 6 8 1
0.692 0.135 0.818 0.697 0.658
24. СОФИЯ 24 МИР 1 0 4 6 1
0.527 0.109 0.155 0.797 0.412
25. СОФИЯ 25 МИР 1 0 5 6 2
0.904 0.191 0.891 0.459 0.554
26. СОФИЯ област 0 1 3 3 1
0.336 0.451 0.973 0.408 0.831
27. СТАРА ЗАГОРА 1 1 4 4 1
0.508 0.991 0.902 0.342 0.257
28. ТЪРГОВИЩЕ 0 2 1 1 0
0.167 0.549 0.978 0.997 0.309
29. ХАСКОВО 0 1 3 3 1
0.208 0.146 0.840 0.976 0.830
30. ШУМЕН 0 2 1 2 1
0.348 0.466   0.012 0.592
31. ЯМБОЛ 0 0 2 1 1
0.118 0.132 0.747 0.386 0.616
Разпределени 11 27 80 95 27
Определени от с.1 12 26 80 95 27

Преразпределение на мандати:
МИР 26. СОФИЯ област, отнемане на мандат от ДПС-> даване на мандат на ГЕРБ

Итерация 10
Разпределение на мандати по райони:

Район Партия
ВОЛЯ ДПС БСП ГЕРБ ОП
01. БЛАГОЕВГРАД 0 2 3 5 1
0.324 0.724 0.974 0.796 0.183
02. БУРГАС 0 2 4 6 2
0.668 0.703 0.890 0.024 0.714
03. ВАРНА 2 1 4 6 2
0.073 0.094 0.401 0.819 0.613
04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 0 1 3 3 1
0.398 0.600 0.158 0.813 0.030
05. ВИДИН 0 0 2 1 1
0.117 0.298 0.859 0.361 0.365
06. ВРАЦА 1 0 2 2 1
0.182       0.673
07. ГАБРОВО 0 0 1 2 1
0.306 0.174 0.253 0.828 0.439
08. ДОБРИЧ 0 1 2 2 1
0.534 0.716 0.131 0.824 0.796
09. КЪРДЖАЛИ 0 3 1 1 0
0.065 0.012 0.650 0.094 0.179
10. КЮСТЕНДИЛ 0 0 2 2 0
0.161 0.039 0.639 0.767 0.393
11. ЛОВЕЧ 0 1 2 2 0
0.239 0.663 0.682 0.842 0.575
12. МОНТАНА 0 1 2 2 0
0.194 0.735 0.998 0.649 0.424
13. ПАЗАРДЖИК 0 1 3 4 1
0.321 0.228 0.021 0.525 0.905
14. ПЕРНИК 0 0 2 2 0
0.241 0.098 0.625 0.657 0.378
15. ПЛЕВЕН 1 1 3 3 1
0.371 0.627   0.320 0.300
16. ПЛОВДИВ град 1 0 3 5 2
0.614 0.251   0.257 0.356
17. ПЛОВДИВ област 1 1 4 4 1
0.553 0.827 0.115 0.280 0.225
18. РАЗГРАД 0 2 1 1 0
0.127 0.639 0.734 0.224 0.277
19. РУСЕ 0 1 3 3 1
0.351 0.692 0.661 0.017 0.279
20. СИЛИСТРА 0 1 1 1 1
0.156 0.022 0.010 0.355 0.457
21. СЛИВЕН 1 0 2 2 1
0.258   0.200   0.729
22. СМОЛЯН 0 1 1 2 0
0.161 0.784 0.240 0.614 0.202
23. СОФИЯ 23 МИР 1 0 6 8 1
0.692 0.135 0.818 0.697 0.658
24. СОФИЯ 24 МИР 1 0 4 6 1
0.527 0.109 0.155 0.797 0.412
25. СОФИЯ 25 МИР 1 0 5 6 2
0.904 0.191 0.891 0.459 0.554
26. СОФИЯ област 0 0 3 4 1
0.336   0.973 0.408 0.831
27. СТАРА ЗАГОРА 1 1 4 4 1
0.508 0.991 0.902 0.342 0.257
28. ТЪРГОВИЩЕ 0 2 1 1 0
0.167 0.549 0.978 0.997 0.309
29. ХАСКОВО 0 1 3 3 1
0.208 0.146 0.840 0.976 0.830
30. ШУМЕН 0 2 1 2 1
0.348 0.466   0.012 0.592
31. ЯМБОЛ 0 0 2 1 1
0.118 0.132 0.747 0.386 0.616
Разпределени 11 26 80 96 27
Определени от с.1 12 26 80 95 27

Преразпределение на мандати:
МИР 26. СОФИЯ област, отнемане на мандат от ГЕРБ-> даване на мандат на ВОЛЯ

Итерация 11
Разпределение на мандати по райони:

Район Партия
ВОЛЯ ДПС БСП ГЕРБ ОП
01. БЛАГОЕВГРАД 0 2 3 5 1
0.324 0.724 0.974 0.796 0.183
02. БУРГАС 0 2 4 6 2
0.668 0.703 0.890 0.024 0.714
03. ВАРНА 2 1 4 6 2
0.073 0.094 0.401 0.819 0.613
04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 0 1 3 3 1
0.398 0.600 0.158 0.813 0.030
05. ВИДИН 0 0 2 1 1
0.117 0.298 0.859 0.361 0.365
06. ВРАЦА 1 0 2 2 1
0.182       0.673
07. ГАБРОВО 0 0 1 2 1
0.306 0.174 0.253 0.828 0.439
08. ДОБРИЧ 0 1 2 2 1
0.534 0.716 0.131 0.824 0.796
09. КЪРДЖАЛИ 0 3 1 1 0
0.065 0.012 0.650 0.094 0.179
10. КЮСТЕНДИЛ 0 0 2 2 0
0.161 0.039 0.639 0.767 0.393
11. ЛОВЕЧ 0 1 2 2 0
0.239 0.663 0.682 0.842 0.575
12. МОНТАНА 0 1 2 2 0
0.194 0.735 0.998 0.649 0.424
13. ПАЗАРДЖИК 0 1 3 4 1
0.321 0.228 0.021 0.525 0.905
14. ПЕРНИК 0 0 2 2 0
0.241 0.098 0.625 0.657 0.378
15. ПЛЕВЕН 1 1 3 3 1
0.371 0.627   0.320 0.300
16. ПЛОВДИВ град 1 0 3 5 2
0.614 0.251   0.257 0.356
17. ПЛОВДИВ област 1 1 4 4 1
0.553 0.827 0.115 0.280 0.225
18. РАЗГРАД 0 2 1 1 0
0.127 0.639 0.734 0.224 0.277
19. РУСЕ 0 1 3 3 1
0.351 0.692 0.661 0.017 0.279
20. СИЛИСТРА 0 1 1 1 1
0.156 0.022 0.010 0.355 0.457
21. СЛИВЕН 1 0 2 2 1
0.258   0.200   0.729
22. СМОЛЯН 0 1 1 2 0
0.161 0.784 0.240 0.614 0.202
23. СОФИЯ 23 МИР 1 0 6 8 1
0.692 0.135 0.818 0.697 0.658
24. СОФИЯ 24 МИР 1 0 4 6 1
0.527 0.109 0.155 0.797 0.412
25. СОФИЯ 25 МИР 1 0 5 6 2
0.904 0.191 0.891 0.459 0.554
26. СОФИЯ област 1 0 3 3 1
0.336   0.973   0.831
27. СТАРА ЗАГОРА 1 1 4 4 1
0.508 0.991 0.902 0.342 0.257
28. ТЪРГОВИЩЕ 0 2 1 1 0
0.167 0.549 0.978 0.997 0.309
29. ХАСКОВО 0 1 3 3 1
0.208 0.146 0.840 0.976 0.830
30. ШУМЕН 0 2 1 2 1
0.348 0.466   0.012 0.592
31. ЯМБОЛ 0 0 2 1 1
0.118 0.132 0.747 0.386 0.616
Разпределени 12 26 80 95 27
Определени от с.1 12 26 80 95 27


Окончателно разпределение на мандати между партии и коалиции по т.4.6.9
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Общо
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ВОЛЯ 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 12
ДПС 2 2 1 1 0 0 0 1 3 0 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 0 26
БСП 3 4 4 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 4 1 3 1 2 1 6 4 5 3 4 1 3 1 2 80
ГЕРБ 5 6 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 5 4 1 3 1 2 2 8 6 6 3 4 1 3 2 1 95
ОП 1 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 27
Общо 11 14 15 8 4 6 4 6 5 4 5 5 9 4 9 11 11 4 8 4 6 4 16 12 14 8 11 4 8 6 4 240

МИР6 ВОЛЯ9 ДПС10 БСП11 ГЕРБ17 ОПОбщо мандати
1. БЛАГОЕВГРАД0235111
2. БУРГАС0246214
3. ВАРНА2146215
4. ВЕЛИКО ТЪРНОВО013318
5. ВИДИН002114
6. ВРАЦА102216
7. ГАБРОВО001214
8. ДОБРИЧ012216
9. КЪРДЖАЛИ031105
10. КЮСТЕНДИЛ002204
11. ЛОВЕЧ012205
12. МОНТАНА012205
13. ПАЗАРДЖИК013419
14. ПЕРНИК002204
15. ПЛЕВЕН113319
16. ПЛОВДИВ град1035211
17. ПЛОВДИВ област1144111
18. РАЗГРАД021104
19. РУСЕ013318
20. СИЛИСТРА011114
21. СЛИВЕН102216
22. СМОЛЯН011204
23. СОФИЯ 23 МИР1068116
24. СОФИЯ 24 МИР1046112
25. СОФИЯ 25 МИР1056214
26. СОФИЯ област103318
27. СТАРА ЗАГОРА1144111
28. ТЪРГОВИЩЕ021104
29. ХАСКОВО013318
30. ШУМЕН021216
31. ЯМБОЛ002114
Общо 12 26 80 95 27 240

Няма независими кандидати, които да са спечелили мандати

Изчисления за преферeнциален вот за 01. БЛАГОЕВГРАД:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
9. Движение за права и свободи – ДПС1. Делян Славчев Пеевски10637 50.94%
9. Движение за права и свободи – ДПС2. Елхан Мехмедов Кълков4058 19.43%
9. Движение за права и свободи – ДПС9. Али Алиев Авдиков1683 8.06%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Тома Николов Томов16914 46.95%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ3. Богдан Емилов Боцев5261 14.60%
11. ПП ГЕРБ1. Цветан Генчев Цветанов18184 31.30%
11. ПП ГЕРБ5. Александър Димитров Манолев6709 11.55%
11. ПП ГЕРБ22. Стефан Апостолов Апостолов6637 11.42%
11. ПП ГЕРБ6. Георги Запрев Динев5521 9.50%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Атанас Славчев Стоянов8776 61.24%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО4. Стоян Радков Божинов2487 17.36%


Изчисления за преферeнциален вот за 02. БУРГАС:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
9. Движение за права и свободи – ДПС1. Камен Костов Костадинов12042 60.54%
9. Движение за права и свободи – ДПС9. Ангел Илиев Исаев3366 16.92%
9. Движение за права и свободи – ДПС2. Дурхан Мехмед Мустафа2685 13.50%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Петър Георгиев Кънев30641 67.45%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ10. Димитър Стоянов Стоянов4566 10.05%
11. ПП ГЕРБ1. Ивелина Веселинова Василева41962 59.65%
11. ПП ГЕРБ11. Ася Атанасова Пеева6056 8.61%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Валери Симеонов Симеонов16959 84.72%


Изчисления за преферeнциален вот за 03. ВАРНА:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
6. ВОЛЯ1. Веселин Найденов Марешки21110 85.34%
6. ВОЛЯ6. Симеон Георгиев Найденов2212 8.94%
9. Движение за права и свободи – ДПС1. Ерджан Себайтин Ебатин10438 79.92%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Стефан Ламбов Данаилов33664 64.10%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ22. Иван Димов Иванов4429 8.43%
11. ПП ГЕРБ1. Лиляна Павлова Николова50016 72.03%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Валентин Кирилов Касабов15838 82.28%


Изчисления за преферeнциален вот за 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
9. Движение за права и свободи – ДПС1. Камен Костов Костадинов4964 67.96%
9. Движение за права и свободи – ДПС9. Ивелин Якимов Розинов863 11.82%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Весела Николаева Лечева24201 62.97%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ4. Явор Руменов Божанков3445 8.96%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ10. Венка Петрова Кутева-Цветкова2769 7.20%
11. ПП ГЕРБ1. Цветан Генчев Цветанов18923 55.28%
11. ПП ГЕРБ4. Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева3438 10.04%
11. ПП ГЕРБ5. Станислава Красимирова Стоянова3276 9.57%
11. ПП ГЕРБ11. Георги Петров Недев2882 8.42%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Милен Василев Михов10070 80.34%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО4. Кирил Асенов Кирилов1109 8.85%


Изчисления за преферeнциален вот за 05. ВИДИН:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Филип Стефанов Попов12812 78.02%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ2. Цветан Борисов Топчиев1519 9.25%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ3. Борислав Крумов Василев1463 8.91%
11. ПП ГЕРБ1. Владимир Цветанов Тошев9789 81.42%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Росен Живков Иванов2792 86.68%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО2. Йордан Василев Йорданов231 7.17%


Изчисления за преферeнциален вот за 06. ВРАЦА:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
6. ВОЛЯ1. Слави Дичев Нецов1978 88.26%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Иван Киров Генов19334 63.33%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ2. Николай Георгиев Иванов3912 12.81%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ10. Цветан Минков Ралчовски2459 8.05%
11. ПП ГЕРБ1. Петя Цветанова Аврамова13407 46.09%
11. ПП ГЕРБ2. Красен Георгиев Кръстев6038 20.76%
11. ПП ГЕРБ10. Станислав Иванов Попов4050 13.92%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Красимир Илиев Богданов7108 85.68%


Изчисления за преферeнциален вот за 07. ГАБРОВО:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Кирил Николаев Добрев13514 84.15%
11. ПП ГЕРБ1. Томислав Пейков Дончев21079 90.00%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Борис Вангелов Борисов4673 83.06%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО7. Ангел Чавдаров Джамбазки496 8.82%


Изчисления за преферeнциален вот за 08. ДОБРИЧ:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
9. Движение за права и свободи – ДПС1. Хасан Ахмед Адемов6952 82.86%
9. Движение за права и свободи – ДПС9. Пламен Недев Петров692 8.25%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Красимир Христов Янков15129 60.57%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ3. Даниел Петков Йорданов2118 8.48%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ10. Боян Саркизов Саркизов1915 7.67%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ2. Николай Филипов Колев1790 7.17%
11. ПП ГЕРБ1. Пламен Иванов Манушев15048 70.40%
11. ПП ГЕРБ2. Живко Иванов Мартинов2283 10.68%
11. ПП ГЕРБ11. Живко Николов Желязков1601 7.49%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Йордан Илиев Йорданов7798 83.64%


Изчисления за преферeнциален вот за 09. КЪРДЖАЛИ:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
9. Движение за права и свободи – ДПС1. Мустафа Сали Карадайъ35141 90.24%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Александър Тихомиров Симов6641 78.97%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ10. Милко Петров Багдасаров783 9.31%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ2. Петя Димчева Михалевска608 7.23%
11. ПП ГЕРБ1. Цвета Вълчева Караянчева11069 78.24%
11. ПП ГЕРБ3. Дамян Стефанов Кьосев1490 10.53%


Изчисления за преферeнциален вот за 10. КЮСТЕНДИЛ:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Валери Мирчев Жаблянов14602 66.13%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ2. Иван Тодоров Ибришимов3630 16.44%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ4. Иван Маринов Каракашки1640 7.43%
11. ПП ГЕРБ1. Кирил Боянов Калфин16915 71.06%
11. ПП ГЕРБ2. Ивайло Любенов Константинов3293 13.83%


Изчисления за преферeнциален вот за 11. ЛОВЕЧ:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
9. Движение за права и свободи – ДПС1. Джейхан Хасанов Ибрямов6270 78.04%
9. Движение за права и свободи – ДПС2. Милен Ганев Милев770 9.58%
9. Движение за права и свободи – ДПС9. Айнур Юкселова Дерманска588 7.32%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Милко Недялков Недялков14447 70.85%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ2. Валентина Александрова Найденова1669 8.18%
11. ПП ГЕРБ1. Николай Нанков Нанков14355 64.27%
11. ПП ГЕРБ2. Иван Николов Миховски1909 8.55%
11. ПП ГЕРБ4. Калин Димитров Василев1859 8.32%


Изчисления за преферeнциален вот за 12. МОНТАНА:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
9. Движение за права и свободи – ДПС1. Димитър Иванов Аврамов4454 52.95%
9. Движение за права и свободи – ДПС9. Маргарита Цветанова Илиева820 9.75%
9. Движение за права и свободи – ДПС10. Милети Давидов Мечов708 8.42%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Атанас Петров Костадинов15254 66.66%
11. ПП ГЕРБ1. Дилян Станимиров Димитров11838 62.68%
11. ПП ГЕРБ2. Ирена Методиева Димова2022 10.71%
11. ПП ГЕРБ3. Георги Гаврилов Георгиев1880 9.95%


Изчисления за преферeнциален вот за 13. ПАЗАРДЖИК:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
9. Движение за права и свободи – ДПС1. Делян Славчев Пеевски12117 82.74%
9. Движение за права и свободи – ДПС9. Фатма Себайдин Исаева1213 8.28%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Славчо Георгиев Велков18311 50.81%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ2. Йордан Стоянов Младенов4181 11.60%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ10. Надя Спасова Клисурска-Жекова3568 9.90%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ18. Георги Николов Вергиев3217 8.93%
11. ПП ГЕРБ1. Екатерина Спасова Гечева-Захариева17130 40.73%
11. ПП ГЕРБ2. Димитър Иванов Гечев4885 11.62%
11. ПП ГЕРБ5. Даниела Димитрова Малешкова4026 9.57%
11. ПП ГЕРБ15. Десислава Ангелова Тодорова3974 9.45%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Станислав Тодоров Станилов7205 66.70%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО2. Стефан Иванов Балабанов1087 10.06%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО5. Александър Иванов Гагов797 7.38%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО7. Георги Михайлов Сенгалевич794 7.35%


Изчисления за преферeнциален вот за 14. ПЕРНИК:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Станислав Иванов Владимиров15372 72.77%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ3. Любомир Бойков Бонев1622 7.68%
11. ПП ГЕРБ1. Красимир Любомиров Велчев15191 70.53%
11. ПП ГЕРБ4. Александър Петров Александров1729 8.03%


Изчисления за преферeнциален вот за 15. ПЛЕВЕН:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
6. ВОЛЯ1. Полина Цветославова Цанкова-Христова3495 81.18%
6. ВОЛЯ6. Нивяна Мариянова Петкова451 10.48%
9. Движение за права и свободи – ДПС1. Велислава Иванова Кръстева5451 74.98%
9. Движение за права и свободи – ДПС9. Александър Филев Иванов828 11.39%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Васил Миланов Антонов23707 60.50%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ4. Стефан Иванов Бурджев3312 8.45%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ10. Чавдар Йорданов Велинов3024 7.72%
11. ПП ГЕРБ1. Ивайло Ангелов Московски18527 48.15%
11. ПП ГЕРБ4. Владислав Тошков Николов5403 14.04%
11. ПП ГЕРБ3. Пламен Тачев Петров4533 11.78%
11. ПП ГЕРБ2. Цецка Цачева Данговска3714 9.65%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Красимир Дончев Каракачанов11265 74.80%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО4. Калин Николов Поповски1860 12.35%


Изчисления за преферeнциален вот за 16. ПЛОВДИВ град:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
6. ВОЛЯ1. Нина Пейчева Миткова5780 81.05%
6. ВОЛЯ6. Цветелина Стоянова Лучкова616 8.64%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Иво Ангелов Христов30601 74.79%
11. ПП ГЕРБ1. Бойко Методиев Борисов44810 73.37%
11. ПП ГЕРБ11. Спас Георгиев Гърневски4486 7.35%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Славчо Стоев Атанасов13045 82.84%


Изчисления за преферeнциален вот за 17. ПЛОВДИВ област:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
6. ВОЛЯ1. Елена Стефанова Аксиева4908 76.26%
6. ВОЛЯ6. Владимир Иванов Александров830 12.90%
9. Движение за права и свободи – ДПС1. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ8068 83.88%
9. Движение за права и свободи – ДПС9. ТАМЕР ДЖЕМАЛОВ БЕЙСИМОВ849 8.83%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Георги Ченков Търновалийски24965 52.17%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ2. Манол Трифонов Генов5584 11.67%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ10. Димитър Величков Георгиев5031 10.51%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ5. Веска Маринова Ненчева3528 7.37%
11. ПП ГЕРБ1. Константин Веселинов Попов28264 56.78%
11. ПП ГЕРБ11. Запрян Василев Янков4347 8.73%
11. ПП ГЕРБ4. Младен Николов Шишков3782 7.60%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Борис Янков Ячев9951 69.88%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО2. Магдалена Ламбова Ташева1461 10.26%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО3. Георги Андонов Какалов1077 7.56%


Изчисления за преферeнциален вот за 18. РАЗГРАД:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
9. Движение за права и свободи – ДПС1. Ахмед Реджебов Ахмедов18486 90.80%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Денчо Стоянов Бояджиев7973 87.48%
11. ПП ГЕРБ1. Десислава Вълчева Атанасова8713 57.32%
11. ПП ГЕРБ2. Гюнай Хюсмен Хюсмен5332 35.08%


Изчисления за преферeнциален вот за 19. РУСЕ:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
9. Движение за права и свободи – ДПС1. Бюрхан Илиязов Абазов6074 81.62%
9. Движение за права и свободи – ДПС9. Айдън Сабриев Карамехмедов618 8.30%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Крум Костадинов Зарков19475 68.01%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ10. Георги Георгиев Стоилов2497 8.72%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ3. Пенчо Пламенов Милков2262 7.90%
11. ПП ГЕРБ1. Пламен Дулчев Нунев22619 69.66%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Искрен Василев Веселинов10699 77.71%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО2. Любомир Владимиров Владимиров1252 9.09%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО4. Галин Тодоров Григоров1020 7.41%


Изчисления за преферeнциален вот за 20. СИЛИСТРА:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
9. Движение за права и свободи – ДПС1. Рамадан Байрам Аталай12129 89.78%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Стоян Михайлов Мирчев10668 79.95%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ2. Вяра Емилова Йорданова1212 9.08%
11. ПП ГЕРБ1. Владислав Иванов Горанов9195 51.36%
11. ПП ГЕРБ8. Алтимир Емилов Адамов5241 29.28%
11. ПП ГЕРБ2. Мария Димитрова Димитрова2306 12.88%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Александър Николаев Сабанов5560 92.13%


Изчисления за преферeнциален вот за 21. СЛИВЕН:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
6. ВОЛЯ1. Гергана Желязкова Стефанова2426 80.38%
6. ВОЛЯ6. Недко Петков Жечев362 11.99%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Таско Михайлов Ерменков14616 56.83%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ9. Кольо Йорданов Милев2721 10.58%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ2. Деян Цанков Дечев2509 9.76%
11. ПП ГЕРБ1. Десислава Жекова Танева17282 60.66%
11. ПП ГЕРБ5. Галя Енева Захариева3005 10.55%
11. ПП ГЕРБ4. Мария Щерева Белова2519 8.84%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Петър Христов Петров5831 68.41%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО2. Георги Иванов Георгиев1484 17.41%


Изчисления за преферeнциален вот за 22. СМОЛЯН:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
9. Движение за права и свободи – ДПС1. Хайри Реджебов Садъков7881 75.44%
9. Движение за права и свободи – ДПС2. Елисавета Георгиева Кехайова793 7.59%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Дора Илиева Янкова13084 79.18%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ2. Иван Милков Гавазов1402 8.48%
11. ПП ГЕРБ1. Даниела Анастасова Дариткова - Проданова13294 61.79%
11. ПП ГЕРБ2. Недялко Живков Славов2810 13.06%
11. ПП ГЕРБ3. Красимир Митков Събев2693 12.52%


Изчисления за преферeнциален вот за 23. СОФИЯ 23 МИР:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
6. ВОЛЯ1. Албена Владимирова Найденова5692 83.50%
6. ВОЛЯ6. Калинка Райкова Славова488 7.16%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Жельо Иванов Бойчев45295 79.04%
11. ПП ГЕРБ1. Томислав Пейков Дончев65432 86.30%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Валери Симеонов Симеонов13930 85.31%


Изчисления за преферeнциален вот за 24. СОФИЯ 24 МИР:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
6. ВОЛЯ1. Пламен Трифонов Христов4432 80.61%
6. ВОЛЯ6. Щериана Валентинова Проданова416 7.57%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Стефан Ламбов Данаилов34729 80.08%
11. ПП ГЕРБ1. Владислав Иванов Горанов49299 81.47%
11. ПП ГЕРБ11. Борислав Иванов Борисов4563 7.54%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Юлиан Кръстев Ангелов10472 71.03%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО14. Ангел Чавдаров Джамбазки1284 8.71%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО11. Красимир Дончев Каракачанов1198 8.13%


Изчисления за преферeнциален вот за 25. СОФИЯ 25 МИР:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
6. ВОЛЯ1. Веселин Найденов Марешки8245 87.71%
6. ВОЛЯ6. Иво Маринов Тодоров834 8.87%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Корнелия Петрова Нинова41957 82.54%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ10. Николай Иванов Цонков3636 7.15%
11. ПП ГЕРБ1. Бойко Методиев Борисов57475 85.62%
11. ПП ГЕРБ11. Христо Георгиев Гаджев5617 8.37%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Десислав Славов Чуколов12928 80.02%


Изчисления за преферeнциален вот за 26. СОФИЯ област:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
6. ВОЛЯ1. Албена Владимирова Найденова3394 80.12%
6. ВОЛЯ6. Борис Михайлов Славейков469 11.07%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Иван Ивайлов Ченчев19707 52.61%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ3. Радослав Любчов Стойчев3670 9.80%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ10. Лало Георгиев Кирилов3031 8.09%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ2. Владимир Петров Александров2725 7.28%
11. ПП ГЕРБ1. Николина Панайотова Ангелкова23086 53.76%
11. ПП ГЕРБ4. Валентин Мирчов Милушев3348 7.80%
11. ПП ГЕРБ11. Васил Цветков Цветков3230 7.52%
11. ПП ГЕРБ3. Мартин Владимиров Тинчев3036 7.07%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Явор Божилов Нотев8332 79.55%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО3. Богомил Емилов Бранков786 7.50%


Изчисления за преферeнциален вот за 27. СТАРА ЗАГОРА:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
6. ВОЛЯ1. Кръстина Николова Таскова5305 82.88%
6. ВОЛЯ6. Иван Йорданов Банчев585 9.14%
9. Движение за права и свободи – ДПС1. Халил Реджепов Летифов9908 79.24%
9. Движение за права и свободи – ДПС9. Елифе Юсеинова Кискинова1216 9.72%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Драгомир Велков Стойнев35743 72.62%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ10. Донка Димова Симеонова4602 9.35%
11. ПП ГЕРБ1. Емил Маринов Христов37851 69.13%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Маргарита Николаева Николова12344 77.85%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО2. Антон Димов Андонов1310 8.26%


Изчисления за преферeнциален вот за 28. ТЪРГОВИЩЕ:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
9. Движение за права и свободи – ДПС1. Мустафа Сали Карадайъ18364 91.82%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова10154 80.40%
11. ПП ГЕРБ1. Теменужка Петрова Петкова8779 68.23%
11. ПП ГЕРБ3. Венка Константинова Стоянова1716 13.34%
11. ПП ГЕРБ2. Митко Стайков Стайков1422 11.05%


Изчисления за преферeнциален вот за 29. ХАСКОВО:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
9. Движение за права и свободи – ДПС1. Йордан Кирилов Цонев11555 79.29%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Елена Николова Йончева26906 74.51%
11. ПП ГЕРБ1. Делян Александров Добрев27812 73.52%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Павел Димитров Шопов8802 83.41%


Изчисления за преферeнциален вот за 30. ШУМЕН:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
9. Движение за права и свободи – ДПС1. Нигяр Сахлим Джафер13278 75.30%
9. Движение за права и свободи – ДПС2. Хамид Бари Хамид2194 12.44%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Иван Валентинов Иванов12960 68.15%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ2. Георги Сашев Георгиев1418 7.46%
11. ПП ГЕРБ1. Румен Петров Генов13885 57.39%
11. ПП ГЕРБ6. Димитър Крумов Александров3293 13.61%
11. ПП ГЕРБ3. Ширин Шефкъ Вели2602 10.75%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Емил Димитров Симеонов5375 75.44%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО4. Деан Стоянов Станчев535 7.51%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО2. Наталия Петрова Стефанова525 7.37%


Изчисления за преферeнциален вот за 31. ЯМБОЛ:
Кандидати, получили поне 7% чрез преференциално гласуване:
Партия/КоалицияКандидатГласовеПроцент
10. БСП за БЪЛГАРИЯ1. Кристиан Иванов Вигенин15363 67.91%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ2. Николай Димитров Пенев1848 8.17%
10. БСП за БЪЛГАРИЯ6. Нина Кръстева Терзиева1663 7.35%
11. ПП ГЕРБ1. Юлиян Михайлов Папашимов15472 86.20%
17. ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО1. Волен Николов Сидеров7258 91.00%