ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
район № 27 - Стара Загора

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за народни представители: 25
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 302 100
В. Брой на СИК в изборния район 482
Г. Брой на СИК, предали протокол 482

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 304 304
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 2 425
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 160 012

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 18-НС от изборните книжа 81
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение № 20-НС от изборните книжа 19
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) 2 189
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 137 881
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 532
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 125
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 18
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 67
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 740

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6, от протоколите на СИК) 160 012
7. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 12 461
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 147 551

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимите кандидати Действителни гласове Недействителни гласове
1. Движение 21 1 833 20
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 472 20
3. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 199 6
4. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 155 7
5. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ 567 39
6. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 248 16
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 9 357 83
8. ПП Нова България 916 26
9. ПП ГЕРБ 49 062 518
10. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 195 15
11. АТАКА 7 301 169
12. НДСВ 279 16
13. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 10 598 132
14. Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) 5 900 69
15. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 314 9
16. НОВА АЛТЕРНАТИВА 706 7
17. КП ДЕСНИТЕ 330 15
18. ДПС – Движение за права и свободи 14 938 541
19. ПП Глас Народен 1 313 19
20. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 365 33
21. НОВА СИЛА 356 15
22. БСП лява България 28 563 402
23. ЗЕЛЕНИТЕ 674 17
24. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 12 394 110
25. РЕПУБЛИКА БГ 516 12
      Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа) 10 145

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№ в бюлет- ината Наименование на партия/коалиция Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
1 Движение 21
без12345678   
1 2392578273864781527   
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
без12345      
3333089668      
3 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
без123456     
15116622103     
4 ПП НОВОТО ВРЕМЕ
без12345      
118941212      
5 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
без12345678910 
373441751721717849 
6 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
без12         
2141915         
7 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС
без1234567891011
5 11083799628325163946218227319155
12131415161718192021  
232714231774219186853  
8 ПП Нова България
без1234567891011
597103262612882591956
9 ПП ГЕРБ
без1234567891011
32 1546 7395976683845652774494494 103729182
1213141516171819202122 
2052201841727494963013761322 
10 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
без12         
177117         
11 АТАКА
без1234567891011
5 12463931511753365166444232782
12 НДСВ
без1234567891011
2062217553084027
13 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
без1234567891011
6 0039058159952665415341663860
1213141516171819202122 
411 155283664121418284252 
14 Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)
без1234567891011
4 18975821620770314514136428778
15 ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
без12345678   
2641712746022   
16 НОВА АЛТЕРНАТИВА
без12345678910 
515691737815991836 
17 КП ДЕСНИТЕ
без1234567891011
218325252261321501
18 ДПС – Движение за права и свободи
без123456789  
13 2896074152334651105469353  
19 ПП Глас Народен
без123        
1 0731276944        
20 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
без12         
2994421         
21 НОВА СИЛА
без12345      
2863967117      
22 БСП лява България
без1234567891011
16 0613 0291 2231 421524344261286100224312901
1213141516171819202122 
1082581537499128970102329511 610 
23 ЗЕЛЕНИТЕ
без123        
567481643        
24 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
без1234567891011
9 8071 2821954211151161427784603956
25 РЕПУБЛИКА БГ
без12345      
403244203332