ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
район № 24 - София 24 ИР

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за народни представители: 25
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 354 841
В. Брой на СИК в изборния район 488
Г. Брой на СИК, предали протокол 488

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 351 543
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 4 364
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 169 836

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 18-НС от изборните книжа 126
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение № 20-НС от изборните книжа 380
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) 3 894
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 182 145
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 644
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 148
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 22
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 16
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 929

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6, от протоколите на СИК) 169 836
7. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 8 642
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 161 194

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимите кандидати Действителни гласове Недействителни гласове
1. Движение 21 2 890 11
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 404 10
3. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 359 3
4. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 201 1
5. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ 825 11
6. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 308 14
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 32 308 121
8. ПП Нова България 619 20
9. ПП ГЕРБ 59 545 440
10. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 279 7
11. АТАКА 7 404 112
12. НДСВ 530 7
13. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 4 147 62
14. Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) 6 844 32
15. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 408 7
16. НОВА АЛТЕРНАТИВА 630 10
17. КП ДЕСНИТЕ 380 6
18. ДПС – Движение за права и свободи 2 043 53
19. ПП Глас Народен 3 661 18
20. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 505 5
21. НОВА СИЛА 261 11
22. БСП лява България 23 415 230
23. ЗЕЛЕНИТЕ 2 329 17
24. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 10 317 54
25. РЕПУБЛИКА БГ 582 7
      Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа) 7 373

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№ в бюлет- ината Наименование на партия/коалиция Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
1 Движение 21
без1234567891011 
2 14341748454555123027291227 
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
без1234567     
263296441081610     
3 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
без12345678910  
232341935511410135  
4 ПП НОВОТО ВРЕМЕ
без12345       
1371783315       
5 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
без12345678    
4392787127212104    
6 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
без1           
27036           
7 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС
без123456789101112
14 0278 3831 4402 7917861261647621 01819351197111
131415161718192021222324 
1015148109583937137935870819 
8 ПП Нова България
без1234        
4868621188        
9 ПП ГЕРБ
без123456789101112
44 6385 0304917643464322734512943 0931 179251158
131415161718192021222324 
3332411489216311910760223126107376 
10 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
без1           
24435           
11 АТАКА
без123456789101112
5 382772991863650296741422761459
12 НДСВ
без123456789101112
2764748185431012830139
1314151617        
86951        
13 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
без123456789101112
2 575237199199374825263963201013
13141516171819202122   
5161339965571019   
14 Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)
без123456789101112
4 8946552479510313633466352521020
1314151617        
5931226932        
15 ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
без1234567891011 
29261915111366004 
16 НОВА АЛТЕРНАТИВА
без123456789101112
4155422111720713423
131415161718192021    
18744013133    
17 КП ДЕСНИТЕ
без123456789101112
22554159192381253121
13            
3            
18 ДПС – Движение за права и свободи
без123456789101112
78921587190183083969103225
19 ПП Глас Народен
без1234        
2 825481139102112        
20 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
без123         
408412531         
21 НОВА СИЛА
без12345       
2112714522       
22 БСП лява България
без123456789101112
13 0705 00132920621095365818689017510159113
131415161718192021222324 
10767251859346834519242066 
23 ЗЕЛЕНИТЕ
без123456789101112
1 6362199838955121391622211913
1314           
2517           
24 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
без123456789101112
6 9642 134261772446392544726233325
13141516171819      
11425166161475      
25 РЕПУБЛИКА БГ
без12345678    
424841067225159