ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
район № 23 - София 23 ИР

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за народни представители: 25
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 428 686
В. Брой на СИК в изборния район 570
Г. Брой на СИК, предали протокол 570

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 398 567
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 10 301
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 219 984

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 18-НС от изборните книжа 620
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение № 20-НС от изборните книжа 389
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) 8 848
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 203 552
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 664
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 272
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 38
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 119
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 1 209

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6, от протоколите на СИК) 219 984
7. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 10 579
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 209 400

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимите кандидати Действителни гласове Недействителни гласове
1. Движение 21 5 426 28
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 452 7
3. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 336 7
4. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 256 13
5. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ 577 13
6. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 301 8
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 43 192 140
8. ПП Нова България 913 19
9. ПП ГЕРБ 74 865 419
10. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 348 8
11. АТАКА 8 444 118
12. НДСВ 568 12
13. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 4 483 39
14. Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) 9 933 43
15. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 546 14
16. НОВА АЛТЕРНАТИВА 811 13
17. КП ДЕСНИТЕ 586 4
18. ДПС – Движение за права и свободи 1 934 18
19. ПП Глас Народен 5 569 27
20. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 706 12
21. НОВА СИЛА 416 8
22. БСП лява България 32 199 285
23. ЗЕЛЕНИТЕ 3 498 21
24. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 12 290 81
25. РЕПУБЛИКА БГ 751 10
      Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа) 9 175

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№ в бюлет- ината Наименование на партия/коалиция Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
1 Движение 21
без123456789101112131415 
2 4022 8254330131116229122138934 
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
без12345678910      
3005567112623204      
3 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
без1234567891011     
25235121934461433     
4 ПП НОВОТО ВРЕМЕ
без123456          
153332682628          
5 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
без123456789101112    
40848986574969238    
6 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
без12              
2652015              
7 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС
без12345678910111213141516
20 8535 7917 4729701 7498214652 02519118051741012122319814790
17181920212223          
17813782999571184          
8 ПП Нова България
без12345           
657181292899           
9 ПП ГЕРБ
без12345678910111213141516
56 0415 2823 2057384732687325852683 163331190206323115153159
17181920212223242526272829303132 
15619717367149118133257768810517560122466250 
10 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
без1               
29355               
11 АТАКА
без1234567891011121314  
6 077936210166111625153415826494274981  
12 НДСВ
без12345678910111213141516
270139359519104172023110230
171819              
406              
13 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
без12345678910111213141516
2 42593125113518305831294532531314161510
17181920212223          
2459920126          
14 Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)
без12345678910111213141516
7 42487517012316510780994579503344513991537
17181920             
42231555             
15 ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
без12345678910      
4184020145114122811      
16 НОВА АЛТЕРНАТИВА
без12345678910111213141516
357255441714075503132042048
171819202122           
440134           
17 КП ДЕСНИТЕ
без12345678910      
345132227463620114      
18 ДПС – Движение за права и свободи
без12345678910111213141516
88920442586352213101975113879
19 ПП Глас Народен
без1234567         
3 2782 096484832152124         
20 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
без123             
572562253             
21 НОВА СИЛА
без1234            
299897137            
22 БСП лява България
без12345678910111213141516
17 5901 9427363983814845393911685 919168871191421 22777127
17181920212223242526272829303132 
1095348504595460233593571101716103 
23 ЗЕЛЕНИТЕ
без12345678910111213   
2 3633809017578846350645023151247   
24 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
без12345678910111213141516
7 8062 254213215109235130712862620274336211323
17181920212223242526272829    
1729781872325475122051218    
25 РЕПУБЛИКА БГ
без12345678        
533973510272010109