ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
район № 17 - Пловдив Област

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за народни представители: 24
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 309 828
В. Брой на СИК в изборния район 522
Г. Брой на СИК, предали протокол 522

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 307 146
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 1 238
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 151 173

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 18-НС от изборните книжа 619
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение № 20-НС от изборните книжа 108
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) 1 118
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 149 957
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 563
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 169
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 2
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 199
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 1 143

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6, от протоколите на СИК) 151 173
7. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 15 233
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 135 940

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимите кандидати Действителни гласове Недействителни гласове
1. Движение 21 882 14
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 400 7
3. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 230 14
4. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 247 8
5. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ 492 25
6. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 224 15
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 7 563 52
8. ПП Нова България 566 24
9. ПП ГЕРБ 46 471 530
11. АТАКА 5 728 148
12. НДСВ 399 15
13. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 9 814 149
14. Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) 5 602 59
15. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 209 11
16. НОВА АЛТЕРНАТИВА 675 16
17. КП ДЕСНИТЕ 142 5
18. ДПС – Движение за права и свободи 14 695 490
19. ПП Глас Народен 1 131 13
20. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 269 9
21. НОВА СИЛА 219 20
22. БСП лява България 28 316 707
23. ЗЕЛЕНИТЕ 488 14
24. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 10 538 138
25. РЕПУБЛИКА БГ 640 23
      Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа) 12 727

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№ в бюлет- ината Наименование на партия/коалиция Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
1 Движение 21
без1234567891011
5781325721112251474921
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
без123456     
28719813522     
3 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
без123456789  
14810550351404  
4 ПП НОВОТО ВРЕМЕ
без12345      
204806244      
5 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
без12345678   
32627131566920105   
6 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
без1          
21211          
7 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС
без1234567891011
4 141461907496113259865453121072117
121314         
165923         
8 ПП Нова България
без12345      
48429129173      
9 ПП ГЕРБ
без1234567891011
27 2422 4131 5671 5833 1881 4721 2982885864 681474207
1213141516171819202122 
1741971499664112867664182235 
11 АТАКА
без1234567891011
3 8814629024566263347377723741
12 НДСВ
без1234567891011
260486367133612214
13 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
без1234567891011
5 265822119138363228431303512282534
1213141516171819202122 
1881 346184552487892011244 
14 Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)
без1234567891011
2 7243111 134343161472022740241126
12131415161718192021  
1534376106515051320  
15 ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
без1234567891011
175123324014302
16 НОВА АЛТЕРНАТИВА
без1234567891011
495581417593175335
1213          
635          
17 КП ДЕСНИТЕ
без1234567891011
102155811122103
18 ДПС – Движение за права и свободи
без1234567891011
10 67044722549311541201211 13154213
1213141516171819202122 
827111426261 170732627 
19 ПП Глас Народен
без123456789  
8948833281382118325  
20 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
без12         
2322313         
21 НОВА СИЛА
без123456789  
16015721811392  
22 БСП лява България
без1234567891011
11 4884769762 1113 6061 0142321413 72419750297
1213141516171819202122 
115993455893585766125120551 571 
23 ЗЕЛЕНИТЕ
без1234       
40419361513       
24 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
без1234567891011
8 20655821618421196911352639210342
121314151617      
98875163465      
25 РЕПУБЛИКА БГ
без1234       
34628159988