ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
район № 15 - Плевен

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за народни представители: 25
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 248 451
В. Брой на СИК в изборния район 383
Г. Брой на СИК, предали протокол 383

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 256 626
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 1 163
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 123 124

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения и декларации, приложени към избирателните списъци:
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 18-НС от изборните книжа 33
б) удостоверения за гласуване на друго място – Приложение № 20-НС от изборните книжа 64
в) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) 1 068
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 124 541
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 423
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 256
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 56
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 38
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 378

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6, от протоколите на СИК) 123 124
7. Брой на недействителни гласове (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 8 424
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 114 700

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕTE ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимите кандидати Действителни гласове Недействителни гласове
1. Движение 21 1 250 14
2. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 417 25
3. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД 219 11
4. ПП НОВОТО ВРЕМЕ 116 17
5. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ 367 12
6. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 191 11
7. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8 305 70
8. ПП Нова България 396 33
9. ПП ГЕРБ 32 542 362
10. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 230 17
11. АТАКА 7 459 195
12. НДСВ 498 27
13. КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 9 824 140
14. Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) 6 727 88
15. ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 263 23
16. НОВА АЛТЕРНАТИВА 415 7
17. КП ДЕСНИТЕ 211 20
18. ДПС – Движение за права и свободи 10 384 339
19. ПП Глас Народен 1 016 14
20. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 185 5
21. НОВА СИЛА 210 12
22. БСП лява България 21 596 371
23. ЗЕЛЕНИТЕ 433 13
24. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 10 955 103
25. РЕПУБЛИКА БГ 491 17
      Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа) 6 478

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№ в бюлет- ината Наименование на партия/коалиция Отбелязани предпочитания(преференции) за пореден номер в листата
брой предпочитания(преференции)
1 Движение 21
без123456789  
8812193828973213716  
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
без1234       
2812210374       
3 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
без12345      
1651443330      
4 ПП НОВОТО ВРЕМЕ
без12345      
83756131      
5 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ
без12345      
26730108643      
6 СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
без12         
170138         
7 РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС
без1234567891011
3 7711 456458827260118192813771464586
1213          
2233          
8 ПП Нова България
без12345678   
285288131721240   
9 ПП ГЕРБ
без1234567891011
22 2263 6366821 0892983001512632522 63324972
12131415161718     
83142881325892100     
10 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
без123456     
1763472623     
11 АТАКА
без123456789  
6 0356781651011974656635562  
12 НДСВ
без1234567891011
20598305855310241087
1213          
341          
13 КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА
без1234567891011
4 3154053 46217574230155662301337
1213141516       
41867151017       
14 Коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане)
без1234567891011
3 96984666614850331653947623415
12131415161718     
72244591874627     
15 ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
без123456789  
228788141212  
16 НОВА АЛТЕРНАТИВА
без123456789  
25354424251719952  
17 КП ДЕСНИТЕ
без1234567    
148202196304    
18 ДПС – Движение за права и свободи
без1234567891011
8 4271311534662524205058147913
12131415161718     
1523114413854     
19 ПП Глас Народен
без12345      
78510932391733      
20 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
без12         
16988         
21 НОВА СИЛА
без123        
155311113        
22 БСП лява България
без1234567891011
11 6431 3443 3961 2503631 2161239014040069396
12131415161718     
452966676474263     
23 ЗЕЛЕНИТЕ
без1234       
33548201317       
24 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО
без1234567891011
7 5711 640257453130114239943928434
12131415161718     
325034231578183     
25 РЕПУБЛИКА БГ
без123456     
3706391520104