ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л - Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 325100209

Държава Германия, населено място Мюнхен

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 277
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 1 291
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 1 472

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 1 291

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 1 472
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 7
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 6
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 4
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 3
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 20
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 1 452

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП "Нова Алтернатива" 15
2. ПП "Демократическа Партия" 10
4. ПП "Национален Фронт за Спасение на България" 44
5. КП "Коалиция за България" 145
6. КП "Център - Свобода и Достойнство" 20
8. ПП "Национал-Демократична Партия" 2
9. КП "Гражданска Листа - Модерна България" 4
10. КП "Съюз на Демократичните Сили" 28
11. ПП "Либерален Алианс" 0
12. ПП "Християн-Социален Съюз" 0
14. ПП "Атака" 73
15. ПП "ГЕРБ" 616
17. ПП "Ред, Законност и Справедливост" 6
18. ПП "ВМРО - Българско Национално Движение" 20
19. ПП "Демократична Гражданска Инициатива" 10
20. ПП "Християндемократическа Партия на България" 3
22. ПП "Средна Европейска Класа" 1
23. ПП "Национално Патриотично Обединение" 1
25. ПП "Лидер" 8
26. ПП "Зелените" 85
27. КП "Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)" 180
28. ПП "Социалдемократическа Партия" 0
29. ПП "Другата България" 4
30. ПП "Българската Левица" 8
32. ПП "Кауза България" 1
33. ПП "Движение България на Гражданите" 96
34. ПП "Демократична Алтернатива за Национално Обединение" 1
35. КП "Българска Пролет" 2
36. КП "Горда България" 3
37. ПП "Глас Народен" 27
38. ПП "Български Земеделски Народен Съюз" 4
40. ПП "Движение за Права и Свободи" 31
41. ПП "Национално Движение Единство" 0
42. ПП "Партия на Българските Жени" 1
44. ПП "Единна Народна Партия" 2
45. ПП "Съюз на Комунистите в България" 1