ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л - Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 321900070

Държава Канада, населено място Монреал

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 219
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 369
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 467

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 369

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 467
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 8
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 1
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 1
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 2
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 1
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 4
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 17
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 450

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП "Нова Алтернатива" 5
2. ПП "Демократическа Партия" 0
4. ПП "Национален Фронт за Спасение на България" 11
5. КП "Коалиция за България" 25
6. КП "Център - Свобода и Достойнство" 2
8. ПП "Национал-Демократична Партия" 0
9. КП "Гражданска Листа - Модерна България" 2
10. КП "Съюз на Демократичните Сили" 8
11. ПП "Либерален Алианс" 0
12. ПП "Християн-Социален Съюз" 0
14. ПП "Атака" 29
15. ПП "ГЕРБ" 235
17. ПП "Ред, Законност и Справедливост" 1
18. ПП "ВМРО - Българско Национално Движение" 7
19. ПП "Демократична Гражданска Инициатива" 3
20. ПП "Християндемократическа Партия на България" 1
22. ПП "Средна Европейска Класа" 0
23. ПП "Национално Патриотично Обединение" 0
25. ПП "Лидер" 3
26. ПП "Зелените" 17
27. КП "Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)" 52
28. ПП "Социалдемократическа Партия" 1
29. ПП "Другата България" 2
30. ПП "Българската Левица" 0
32. ПП "Кауза България" 0
33. ПП "Движение България на Гражданите" 35
34. ПП "Демократична Алтернатива за Национално Обединение" 0
35. КП "Българска Пролет" 1
36. КП "Горда България" 1
37. ПП "Глас Народен" 5
38. ПП "Български Земеделски Народен Съюз" 0
40. ПП "Движение за Права и Свободи" 1
41. ПП "Национално Движение Единство" 0
42. ПП "Партия на Българските Жени" 1
44. ПП "Единна Народна Партия" 0
45. ПП "Съюз на Комунистите в България" 2