ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л - Г Р А М А
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

от СИК № 320900018

Държава Великобритания, населено място Лондон

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК 894
2. Брой на избирателите, вписани в изборния ден под чертата в избирателния списък 1 728
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите под чертата 2 085

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:

Приложение към избирателния списък
4. Декларации по чл. 44, ал. 5 от ИК (Приложение № 22 от изборните книжа) 1 728

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

8. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 2 085
9. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 4
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 41
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 3
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 3
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 0
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 3
10. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 54
11. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 2 031

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП "Нова Алтернатива" 6
2. ПП "Демократическа Партия" 3
4. ПП "Национален Фронт за Спасение на България" 48
5. КП "Коалиция за България" 196
6. КП "Център - Свобода и Достойнство" 7
8. ПП "Национал-Демократична Партия" 3
9. КП "Гражданска Листа - Модерна България" 10
10. КП "Съюз на Демократичните Сили" 27
11. ПП "Либерален Алианс" 3
12. ПП "Християн-Социален Съюз" 0
14. ПП "Атака" 133
15. ПП "ГЕРБ" 997
17. ПП "Ред, Законност и Справедливост" 9
18. ПП "ВМРО - Българско Национално Движение" 21
19. ПП "Демократична Гражданска Инициатива" 26
20. ПП "Християндемократическа Партия на България" 1
22. ПП "Средна Европейска Класа" 2
23. ПП "Национално Патриотично Обединение" 5
25. ПП "Лидер" 6
26. ПП "Зелените" 89
27. КП "Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)" 193
28. ПП "Социалдемократическа Партия" 3
29. ПП "Другата България" 5
30. ПП "Българската Левица" 4
32. ПП "Кауза България" 0
33. ПП "Движение България на Гражданите" 166
34. ПП "Демократична Алтернатива за Национално Обединение" 0
35. КП "Българска Пролет" 0
36. КП "Горда България" 6
37. ПП "Глас Народен" 44
38. ПП "Български Земеделски Народен Съюз" 2
40. ПП "Движение за Права и Свободи" 8
41. ПП "Национално Движение Единство" 0
42. ПП "Партия на Българските Жени" 4
44. ПП "Единна Народна Партия" 1
45. ПП "Съюз на Комунистите в България" 3