ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ 272700002

за избиране на НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
на 12 май 2013 г.

населено място гр.Раднево
община СТАРА ЗАГОРА
изборен район № 27

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за народни представители 35
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 187, ал. 1 от ИК, вписани в т. 2 протокола по чл. 187, ал. 3 от ИК – Приложение № 80 от изборните книжа 700

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателния списък при предаването му на СИК 725
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден 8
3. Брой на избирателите, вписани в допълнителния избирателен списък в изборния ден 0
4. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата), както и тези от допълнителния избирателен списък 433

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНAТA:

Приложение към избирателните списъци
5. Приложения към избирателния списък:
а) декларации по чл. 194 от ИК от лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на СИК и охрана на съответната секция – Приложение № 72 от изборните книжа 8
б) декларации по чл. 57 от ИК – Приложение № 73 от изборните книжа 0
в) удостоверения по чл. 48б, ал. 1 от ИК – Приложение № 14 от изборните книжа 0
6. Приложения към допълнителния избирателен списък:
а) декларации по чл. 203, ал. 3 от ИК – Приложение № 70 от изборните книжа 0
б) декларации по чл. 207, ал. 1, т. 3 от ИК - Приложение № 71 от изборните книжа 0
в) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 206 във връзка с чл. 49 от ИК) - Приложение № 18 от изборните книжа 0
Други участващи лица
7. Брой на придружителите:
а) вписани в графа „Забележки“ в избирателния списък 0
б) вписани в Списъка за допълнително вписване на придружителите 0
8. Брой на лицата, присъствали в изборните помещения в изборния ден и при установяване на изборните резултати
а) брой застъпници, вписани в Списъка на застъпниците 6
б) брой на представители на политическа партия, коалиция от партии и инициативен комитет, вписани в Списъка за вписване на представителите 4
в) брой на наблюдателите, вписани в Списъка за вписване на наблюдателите 10
9. Бюлетини извън урната
а) брой на неизползваните бюлетини 265
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми) 1
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 181 от ИК 0
д) брой на сгрешените бюлетини по чл. 201, ал. 2 от ИК 1

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

10. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 433
11. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 5
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 1
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 1
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 0
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 3
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 2
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
12. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 11, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 12
13. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 421

14. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП "Нова Алтернатива" 1
2. ПП "Демократическа Партия" 1
4. ПП "Национален Фронт за Спасение на България" 23
5. КП "Коалиция за България" 164
6. КП "Център - Свобода и Достойнство" 2
8. ПП "Национал-Демократична Партия" 0
9. КП "Гражданска Листа - Модерна България" 1
10. КП "Съюз на Демократичните Сили" 5
11. ПП "Либерален Алианс" 0
12. ПП "Християн-Социален Съюз" 1
14. ПП "Атака" 51
15. ПП "ГЕРБ" 96
17. ПП "Ред, Законност и Справедливост" 7
18. ПП "ВМРО - Българско Национално Движение" 7
19. ПП "Демократична Гражданска Инициатива" 1
20. ПП "Християндемократическа Партия на България" 0
22. ПП "Средна Европейска Класа" 0
23. ПП "Национално Патриотично Обединение" 0
25. ПП "Лидер" 7
26. ПП "Зелените" 2
27. КП "Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)" 6
29. ПП "Другата България" 0
30. ПП "Българската Левица" 2
32. ПП "Кауза България" 0
33. ПП "Движение България на Гражданите" 9
34. ПП "Демократична Алтернатива за Национално Обединение" 0
35. КП "Българска Пролет" 0
36. КП "Горда България" 3
37. ПП "Глас Народен" 1
38. ПП "Български Земеделски Народен Съюз" 1
40. ПП "Движение за Права и Свободи" 25
41. ПП "Национално Движение Единство" 0
42. ПП "Партия на Българските Жени" 4
44. ПП "Единна Народна Партия" 1
45. ПП "Съюз на Комунистите в България" 0