ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

№ 030602101

за избиране на НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
на 12 май 2013 г.

населено място гр.Варна
община ВАРНА административен район Приморски
изборен район № 03

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за народни представители 35
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 187, ал. 1 от ИК, вписани в т. 2 протокола по чл. 187, ал. 3 от ИК – Приложение № 80 от изборните книжа 750

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателния списък при предаването му на СИК 828
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден 0
3. Брой на избирателите, вписани в допълнителния избирателен списък в изборния ден 7
4. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата), както и тези от допълнителния избирателен списък 418

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНAТA:

Приложение към избирателните списъци
5. Приложения към избирателния списък:
а) декларации по чл. 194 от ИК от лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на СИК и охрана на съответната секция – Приложение № 72 от изборните книжа 0
б) декларации по чл. 57 от ИК – Приложение № 73 от изборните книжа 0
в) удостоверения по чл. 48б, ал. 1 от ИК – Приложение № 14 от изборните книжа 0
6. Приложения към допълнителния избирателен списък:
а) декларации по чл. 203, ал. 3 от ИК – Приложение № 70 от изборните книжа 0
б) декларации по чл. 207, ал. 1, т. 3 от ИК - Приложение № 71 от изборните книжа 7
в) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 206 във връзка с чл. 49 от ИК) - Приложение № 18 от изборните книжа 0
Други участващи лица
7. Брой на придружителите:
а) вписани в графа „Забележки“ в избирателния списък 2
б) вписани в Списъка за допълнително вписване на придружителите 0
8. Брой на лицата, присъствали в изборните помещения в изборния ден и при установяване на изборните резултати
а) брой застъпници, вписани в Списъка на застъпниците 7
б) брой на представители на политическа партия, коалиция от партии и инициативен комитет, вписани в Списъка за вписване на представителите 9
в) брой на наблюдателите, вписани в Списъка за вписване на наблюдателите 2
9. Бюлетини извън урната
а) брой на неизползваните бюлетини 329
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми) 3
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 181 от ИК 0
д) брой на сгрешените бюлетини по чл. 201, ал. 2 от ИК 0

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА УРНА, СИК УСТАНОВИ:

10. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини 418
11. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 0
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 1
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 2
д) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, вот на избирателя за две или повече кандидатски листи; 2
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 2
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия. 0
12. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 11, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 7
13. Брой на действителните гласове (броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак „Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване) 411

14. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция от партии или имената на независим/и кандидат/и Брой на получените гласове
1. ПП "Нова Алтернатива" 2
2. ПП "Демократическа Партия" 0
4. ПП "Национален Фронт за Спасение на България" 22
5. КП "Коалиция за България" 78
6. КП "Център - Свобода и Достойнство" 2
8. ПП "Национал-Демократична Партия" 1
9. КП "Гражданска Листа - Модерна България" 0
10. КП "Съюз на Демократичните Сили" 5
11. ПП "Либерален Алианс" 3
14. ПП "Атака" 46
15. ПП "ГЕРБ" 161
17. ПП "Ред, Законност и Справедливост" 5
18. ПП "ВМРО - Българско Национално Движение" 13
19. ПП "Демократична Гражданска Инициатива" 2
20. ПП "Християндемократическа Партия на България" 0
22. ПП "Средна Европейска Класа" 0
23. ПП "Национално Патриотично Обединение" 1
25. ПП "Лидер" 1
26. ПП "Зелените" 5
27. КП "Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)" 14
29. ПП "Другата България" 0
30. ПП "Българската Левица" 1
32. ПП "Кауза България" 0
33. ПП "Движение България на Гражданите" 24
34. ПП "Демократична Алтернатива за Национално Обединение" 1
35. КП "Българска Пролет" 0
36. КП "Горда България" 5
37. ПП "Глас Народен" 9
38. ПП "Български Земеделски Народен Съюз" 0
40. ПП "Движение за Права и Свободи" 6
41. ПП "Национално Движение Единство" 0
42. ПП "Партия на Българските Жени" 0
44. ПП "Единна Народна Партия" 1
45. ПП "Съюз на Комунистите в България" 0
46. Инициативен Комитет Иван Стоянов Славков 3