Районни избирателни квоти:

Райони
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
13492 14016 14078 14788 11072 14809 14706 14146 15529 16606 12984 14390 13386 16159 14215 14700 13886 15094 13607 15390 13322 14377 14309 14956 13537 14612 14617 15322 14682 14669 15371

Няма независими кандидати, които да печелят мандат в нито един район
Действителни гласове за партии и коалиции от партии по райони:

Партии Райони Общо
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1. ПП "Нова Алтернатива" 464 717 861 530 166 482 98 334 89 488 211 234 561 573 744 1277 1425 66 427 93 1108 286 1169 857 1004 663 1410 75 396 465 565 429 18267
2. ПП "Демократическа Партия" 127 180 231 131 0 95 73 102 0 51 72 85 0 144 151 113 156 0 138 0 0 89 226 199 196 123 148 0 114 0 0 216 3160
4. ПП "Национален Фронт за Спасение на България" 3268 17762 10823 4854 1300 3244 2498 4672 1161 1038 2882 1987 2836 1491 5657 2828 6014 1554 5139 2698 3450 1969 4567 4397 4142 5435 7195 1815 5940 3106 3872 1575 131169
5. КП "Коалиция за България" 32060 45566 48500 38381 17662 28772 15678 23049 8902 22038 20218 23062 33395 20687 41856 41247 46852 9721 27581 14052 23874 17638 62101 46484 54650 35917 50103 13306 33219 19478 21585 4907 942541
6. КП "Център - Свобода и Достойнство" 1839 5047 1579 834 1117 1444 307 2587 3063 299 939 284 1623 293 848 1218 1512 3070 1268 2958 537 1859 952 716 702 569 1128 5541 1331 2883 458 8806 57611
8. ПП "Национал-Демократична Партия" 139 130 284 86 62 65 56 105 48 78 74 62 168 39 98 171 101 45 87 56 93 34 214 142 358 112 144 59 85 82 79 89 3445
9. КП "Гражданска Листа - Модерна България" 477 782 926 459 728 285 178 339 115 291 233 306 422 315 363 682 472 115 556 186 249 292 1045 856 777 467 1016 144 462 311 242 261 14352
10. КП "Съюз на Демократичните Сили" 2271 3868 2530 1077 769 761 565 1120 344 728 1158 789 1724 691 1311 3693 4278 180 1152 282 839 505 4301 3862 3049 1357 1715 278 1184 928 508 864 48681
11. ПП "Либерален Алианс" 249 258 2292 227 120 236 110 334 40 77 186 110 269 69 190 891 488 130 234 125 182 93 302 167 271 252 471 66 147 152 62 73 8873
12. ПП "Християн-Социален Съюз" 56 110 0 77 38 48 21 0 20 0 28 56 96 51 0 0 90 36 0 28 144 39 103 137 111 89 66 23 75 72 37 36 1687
14. ПП "Атака" 11301 7797 19908 9989 3370 7669 5046 6016 1325 7312 4763 8197 13359 7166 11448 13252 11731 2034 9486 2614 6610 1403 13036 12367 14951 9921 12565 2751 8408 5304 4364 3018 258481
15. ПП "ГЕРБ" 47664 66533 73171 32966 12335 23044 21871 25199 12729 19610 19431 19721 34994 20046 34210 62003 48904 10325 32545 16127 25791 15652 78176 63952 70035 37815 48090 10783 34038 21603 19152 23090 1081605
17. ПП "Ред, Законност и Справедливост" 6520 2404 2637 2679 1131 1034 1240 1798 465 914 1526 1212 1878 871 1914 1896 2291 823 2028 898 1642 991 2601 2236 2557 2296 2689 852 1777 998 3840 507 59145
18. ПП "ВМРО - Българско Национално Движение" 4239 2904 3302 3485 431 2224 1062 1994 224 998 1425 2014 1843 899 3553 2553 1668 332 3812 535 2103 377 4772 3957 5130 3765 2623 439 1669 770 628 1073 66803
19. ПП "Демократична Гражданска Инициатива" 497 950 1091 374 213 316 387 412 0 317 309 214 290 370 738 741 486 104 405 131 457 196 1606 1220 1389 416 549 134 495 257 0 418 15482
20. ПП "Християндемократическа Партия на България" 136 161 243 108 28 116 67 96 0 61 60 297 158 74 132 102 130 0 105 59 141 80 263 283 269 104 113 0 98 90 77 71 3722
22. ПП "Средна Европейска Класа" 256 732 180 109 59 43 179 37 0 54 76 0 171 33 180 138 92 25 141 13 172 26 189 123 140 95 94 13 60 0 40 69 3539
23. ПП "Национално Патриотично Обединение" 69 127 493 53 26 39 67 70 26 38 33 66 70 57 109 351 56 0 65 38 86 197 198 184 180 67 231 0 89 51 52 51 3239
25. ПП "Лидер" 4772 4009 1400 1732 679 4264 827 124 373 6124 1224 4137 779 3662 2322 3579 1792 224 836 411 985 1127 1063 1185 1187 4830 4577 574 2201 66 295 122 61482
26. ПП "Зелените" 497 931 1854 677 103 290 317 0 118 267 371 186 402 394 483 1397 482 94 716 121 257 203 5438 3960 2797 642 767 105 437 243 229 1742 26520
27. КП "Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)" 3760 3268 6260 2729 704 1332 1273 1407 366 1153 1172 1061 2454 2314 2535 5682 1921 1202 2954 598 1470 982 20319 14507 9160 2366 3180 548 1630 1167 876 3288 103638
28. ПП "Социалдемократическа Партия" 106 117 0 0 0 91 0 0 0 39 0 0 88 42 0 75 0 0 0 0 0 0 170 131 214 107 0 0 0 0 0 120 1300
29. ПП "Другата България" 98 90 171 68 49 60 54 69 19 0 0 21 67 0 50 73 82 22 60 0 49 37 350 210 255 89 92 21 62 57 21 201 2497
30. ПП "Българската Левица" 161 249 309 243 60 159 96 159 35 104 197 173 247 161 583 144 234 69 289 93 133 62 445 326 195 199 153 86 196 82 88 194 5924
32. ПП "Кауза България" 73 108 118 51 104 38 47 58 33 38 36 78 70 38 56 276 77 36 50 19 29 143 114 134 88 54 76 14 59 64 28 27 2234
33. ПП "Движение България на Гражданите" 3391 4794 9724 4358 1754 2300 2105 2578 632 1960 1971 3120 2697 1969 4702 5791 3494 1046 5545 1189 1740 1705 13226 8007 6826 3171 4205 1255 2574 2810 1558 2993 115190
34. ПП "Демократична Алтернатива за Национално Обединение" 96 82 92 128 37 33 42 42 83 600 77 45 114 80 179 58 94 188 68 83 43 32 215 182 158 100 168 36 93 74 44 48 3414
35. КП "Българска Пролет" 289 163 257 181 58 111 56 188 0 167 79 95 98 65 108 163 136 32 139 56 0 58 319 258 200 276 156 45 142 69 48 85 4097
36. КП "Горда България" 1637 423 699 1417 362 814 227 373 194 412 583 437 480 198 465 480 244 91 399 106 308 655 1045 763 797 280 753 134 616 256 269 209 16126
37. ПП "Глас Народен" 1997 1949 4385 1792 214 695 824 613 164 514 434 569 849 691 1362 2913 1238 206 1187 288 690 339 7822 5089 4796 996 1821 211 913 605 312 941 47419
38. ПП "Български Земеделски Народен Съюз" 254 368 379 217 0 163 117 241 108 127 178 196 324 367 942 253 265 56 206 0 263 124 342 316 295 302 443 65 384 100 174 146 7715
40. ПП "Движение за Права и Свободи" 19005 22681 14219 7393 474 7975 2983 10465 46407 445 4672 2525 17257 455 9270 6200 14885 28149 10827 17411 5764 10148 1156 1128 1553 3278 13097 21593 17637 25291 1770 54353 400466
41. ПП "Национално Движение Единство" 100 0 124 54 0 31 0 0 0 0 24 32 93 23 77 113 74 128 54 72 49 27 47 81 62 53 84 0 97 119 32 136 1786
42. ПП "Партия на Българските Жени" 223 324 410 317 0 184 138 162 132 0 0 140 184 149 214 341 331 56 210 69 148 0 434 534 584 303 316 97 210 145 0 190 6545
44. ПП "Единна Народна Партия" 321 281 358 211 24 116 98 137 301 83 68 193 154 35 131 703 264 134 151 151 226 142 258 207 212 97 249 124 393 135 50 136 6143
45. ПП "Съюз на Комунистите в България" 0 361 383 319 114 285 118 0 130 0 212 247 265 125 218 312 397 86 0 0 300 0 361 316 231 297 303 103 226 184 129 146 6168
Общо за района 148412 196226 210193 118306 44291 88858 58825 84880 77646 66425 64922 71951 120479 64637 127199 161709 152756 60379 108860 61560 79932 57510 228945 179473 189521 116903 160790 61290 117457 88017 61484 110630 3540466
Мандати за района 11 14 15 8 4 6 4 6 5 4 5 5 9 4 9 11 11 4 8 4 6 4 16 12 14 8 11 4 8 6 4 0 240
Със * са маркирани оставащите мандати в районите, в които има избрани независими кандидати


Разпределение на мандати за партии и коалиции
Първа стъпка – разпределение на мандатите за всяка партия и коалиция на национално ниво.

Сума от всички действителни гласове: 3542195
Четири на сто от действителните гласове в страната и извън страната: 141687.8

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 240

Сума от действителни гласове за партии и коалиции от партии, които участват в разпределението на мандатите: 2683093
Квота на Хеър: 11179.5541666666666666666666666666666667

ПартияНАДПНФСБКБЦСДНДПГЛМБСДСЛАХССАТАКАГЕРБРЗСВМРОДГИХПБСЕКНПОЛИДЕРЗЕЛЕНИТЕДСБ, БДФСПДББЛКауза БгДБГДАНОБПГБГНБЗНСДПСНДЕПБЖЕНПСКБ
Действ. гласове18267316013116994254157611344514352486818873168725848110816055914566803154823722353932396148226520103638130024975924223411519034144097161264741977154004661786654561436168
Частно--- 84.309355------ 23.120868 96.748491------------------- 35.821285----
Осн. манд.---84------2396-------------------35----
Остатък--- 0.309355------ 0.120868 0.748491------------------- 0.821285----
Доп. манд.---0------01-------------------1----
Общо манд.---84------2397-------------------36----

Втора стъпка – разпределение на спечелените мандати за всяка партия или коалиция в многомандатните избирателни райони.

Разпределение на мандатите в МИР 01. БЛАГОЕВГРАД
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 110030
Брой мандати в МИР: 11
Квота на Хеър: 10002.7272727272727272727272727272727273
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове32060113014766419005
Частно 3.205126 1.129792 4.7651 1.899982
Осн. манд.3141
Остатък 0.205126 0.129792 0.7651 0.899982
Доп. манд.0011
Общо манд.3152

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
ДПС 0.8999818231391439
ГЕРБ 0.7651004271562301
КБ 0.2051258747614287
АТАКА 0.1297918749431973

Разпределение на мандатите в МИР 02. БУРГАС
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 142577
Брой мандати в МИР: 14
Квота на Хеър: 10184.0714285714285714285714285714285714
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове4556677976653322681
Частно 4.474242 0.765607 6.533045 2.227105
Осн. манд.4062
Остатък 0.474242 0.765607 0.533045 0.227105
Доп. манд.0110
Общо манд.4172

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
АТАКА 0.7656073560251653
ГЕРБ 0.5330453018369022
КБ 0.4742419885395260
ДПС 0.2271053535984065

Разпределение на мандатите в МИР 03. ВАРНА
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 155798
Брой мандати в МИР: 15
Квота на Хеър: 10386.5333333333333333333333333333333333
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове48500199087317114219
Частно 4.669508 1.916713 7.044795 1.368984
Осн. манд.4171
Остатък 0.669508 0.916713 0.044795 0.368984
Доп. манд.1100
Общо манд.5271

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
АТАКА 0.9167126664013659
КБ 0.6695079526052966
ДПС 0.3689841974864889
ГЕРБ 0.0447951835068486

Разпределение на мандатите в МИР 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 88729
Брой мандати в МИР: 8
Квота на Хеър: 11091.125
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове383819989329667393
Частно 3.460515 0.90063 2.972286 0.666569
Осн. манд.3020
Остатък 0.460515 0.90063 0.972286 0.666569
Доп. манд.0111
Общо манд.3131

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
ГЕРБ 0.9722864001622919
АТАКА 0.9006300082272989
ДПС 0.6665689909725118
КБ 0.4605146006378974

Разпределение на мандатите в МИР 05. ВИДИН
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 33841
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 8460.25
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове17662337012335474
Частно 2.087645 0.398333 1.457995 0.056027
Осн. манд.2010
Остатък 0.087645 0.398333 0.457995 0.056027
Доп. манд.0010
Общо манд.2020

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
ГЕРБ 0.4579947401081528
АТАКА 0.3983333825832570
КБ 0.0876451641499956
ДПС 0.0560267131585946

Разпределение на мандатите в МИР 06. ВРАЦА
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 67460
Брой мандати в МИР: 6
Квота на Хеър: 11243.3333333333333333333333333333333333
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове287727669230447975
Частно 2.559028 0.682093 2.04957 0.709309
Осн. манд.2020
Остатък 0.559028 0.682093 0.04957 0.709309
Доп. манд.0101
Общо манд.2121

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
ДПС 0.7093092202786837
АТАКА 0.6820930922027868
КБ 0.5590275718944560
ГЕРБ 0.0495701156240735

Разпределение на мандатите в МИР 07. ГАБРОВО
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 45578
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 11394.5
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове156785046218712983
Частно 1.375927 0.442845 1.919435 0.261793
Осн. манд.1010
Остатък 0.375927 0.442845 0.919435 0.261793
Доп. манд.0110
Общо манд.1120

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
ГЕРБ 0.9194348150423450
АТАКА 0.4428452323489403
КБ 0.3759269823160297
ДПС 0.2617929702926851

Разпределение на мандатите в МИР 08. ДОБРИЧ
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 64729
Брой мандати в МИР: 6
Квота на Хеър: 10788.1666666666666666666666666666666667
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове2304960162519910465
Частно 2.136508 0.557648 2.3358 0.970044
Осн. манд.2020
Остатък 0.136508 0.557648 0.3358 0.970044
Доп. манд.0101
Общо манд.2121

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
ДПС 0.9700443387044447
АТАКА 0.5576480402910596
ГЕРБ 0.3358000278082467
КБ 0.1365075931962490

Разпределение на мандатите в МИР 09. КЪРДЖАЛИ
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 69363
Брой мандати в МИР: 5
Квота на Хеър: 13872.6
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове890213251272946407
Частно 0.641697 0.095512 0.917564 3.345227
Осн. манд.0003
Остатък 0.641697 0.095512 0.917564 0.345227
Доп. манд.1010
Общо манд.1013

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
ГЕРБ 0.9175641191989966
КБ 0.6416965817510777
ДПС 0.3452272825569828
АТАКА 0.0955120164929429

Разпределение на мандатите в МИР 10. КЮСТЕНДИЛ
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 49405
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 12351.25
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове22038731219610445
Частно 1.784273 0.592005 1.587694 0.036029
Осн. манд.1010
Остатък 0.784273 0.592005 0.587694 0.036029
Доп. манд.1100
Общо манд.2110

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
КБ 0.7842728468778464
АТАКА 0.5920048578079142
ГЕРБ 0.5876935532840806
ДПС 0.0360287420301589

Разпределение на мандатите в МИР 11. ЛОВЕЧ
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 49084
Брой мандати в МИР: 5
Квота на Хеър: 9816.8
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове202184763194314672
Частно 2.059531 0.485189 1.979362 0.475919
Осн. манд.2010
Остатък 0.059531 0.485189 0.979362 0.475919
Доп. манд.0110
Общо манд.2120

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
ГЕРБ 0.9793619101947682
АТАКА 0.4851886561812403
ДПС 0.4759188330209437
КБ 0.0595306006030478

Разпределение на мандатите в МИР 12. МОНТАНА
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 53505
Брой мандати в МИР: 5
Квота на Хеър: 10701
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове230628197197212525
Частно 2.155126 0.766003 1.842912 0.235959
Осн. манд.2010
Остатък 0.155126 0.766003 0.842912 0.235959
Доп. манд.0110
Общо манд.2120

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
ГЕРБ 0.8429118773946360
АТАКА 0.7660031772731520
ДПС 0.2359592561442856
КБ 0.1551256891879264

Разпределение на мандатите в МИР 13. ПАЗАРДЖИК
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 99005
Брой мандати в МИР: 9
Квота на Хеър: 11000.5555555555555555555555555555555556
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове33395133593499417257
Частно 3.035756 1.214393 3.181112 1.568739
Осн. манд.3131
Остатък 0.035756 0.214393 0.181112 0.568739
Доп. манд.0001
Общо манд.3132

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
ДПС 0.5687389525781526
АТАКА 0.2143932124640170
ГЕРБ 0.1811120650472198
КБ 0.0357557699106106

Разпределение на мандатите в МИР 14. ПЕРНИК
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 48354
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 12088.5
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове20687716620046455
Частно 1.711296 0.592795 1.65827 0.037639
Осн. манд.1010
Остатък 0.711296 0.592795 0.65827 0.037639
Доп. манд.1010
Общо манд.2020

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
КБ 0.7112958597013691
ГЕРБ 0.6582702568556893
АТАКА 0.5927948049799396
ДПС 0.0376390784630020

Разпределение на мандатите в МИР 15. ПЛЕВЕН
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 96784
Брой мандати в МИР: 9
Квота на Хеър: 10753.7777777777777777777777777777777778
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове4185611448342109270
Частно 3.892214 1.064556 3.181208 0.862023
Осн. манд.3130
Остатък 0.892214 0.064556 0.181208 0.862023
Доп. манд.1001
Общо манд.4131

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
КБ 0.8922135890229790
ДПС 0.8620226483716317
ГЕРБ 0.1812076376260539
АТАКА 0.0645561249793354

Разпределение на мандатите в МИР 16. ПЛОВДИВ град
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 122702
Брой мандати в МИР: 11
Квота на Хеър: 11154.7272727272727272727272727272727273
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове4124713252620036200
Частно 3.697715 1.188016 5.558451 0.555818
Осн. манд.3150
Остатък 0.697715 0.188016 0.558451 0.555818
Доп. манд.1010
Общо манд.4160

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
КБ 0.6977147886750012
ГЕРБ 0.5584505550031784
ДПС 0.5558181610731691
АТАКА 0.1880164952486512

Разпределение на мандатите в МИР 17. ПЛОВДИВ област
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 122372
Брой мандати в МИР: 11
Квота на Хеър: 11124.7272727272727272727272727272727273
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове46852117314890414885
Частно 4.211519 1.054498 4.395973 1.33801
Осн. манд.4141
Остатък 0.211519 0.054498 0.395973 0.33801
Доп. манд.0010
Общо манд.4151

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
ГЕРБ 0.3959729349851273
ДПС 0.3380103291602654
КБ 0.2115189749289053
АТАКА 0.0544977609257020

Разпределение на мандатите в МИР 18. РАЗГРАД
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 50229
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 12557.25
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове972120341032528149
Частно 0.774134 0.161978 0.822234 2.241653
Осн. манд.0002
Остатък 0.774134 0.161978 0.822234 0.241653
Доп. манд.1010
Общо манд.1012

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
ГЕРБ 0.8222341675127914
КБ 0.7741344641541739
ДПС 0.2416532282147763
АТАКА 0.1619781401182584

Разпределение на мандатите в МИР 19. РУСЕ
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 80439
Брой мандати в МИР: 8
Квота на Хеър: 10054.875
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове2758194863254510827
Частно 2.743048 0.943423 3.236738 1.076791
Осн. манд.2031
Остатък 0.743048 0.943423 0.236738 0.076791
Доп. манд.1100
Общо манд.3131

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
АТАКА 0.9434229664714877
КБ 0.7430475266972488
ГЕРБ 0.2367383980407514
ДПС 0.0767911087905121

Разпределение на мандатите в МИР 20. СИЛИСТРА
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 50204
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 12551
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове1405226141612717411
Частно 1.119592 0.20827 1.284918 1.38722
Осн. манд.1011
Остатък 0.119592 0.20827 0.284918 0.38722
Доп. манд.0001
Общо манд.1012

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
ДПС 0.3872201418213688
ГЕРБ 0.2849175364512788
АТАКА 0.2082702573500120
КБ 0.1195920643773405

Разпределение на мандатите в МИР 21. СЛИВЕН
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 62039
Брой мандати в МИР: 6
Квота на Хеър: 10339.8333333333333333333333333333333333
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове238746610257915764
Частно 2.308935 0.639275 2.494334 0.557456
Осн. манд.2020
Остатък 0.308935 0.639275 0.494334 0.557456
Доп. манд.0101
Общо манд.2121

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
АТАКА 0.6392752945727687
ДПС 0.5574557939360725
ГЕРБ 0.4943342091265172
КБ 0.3089347023646416

Разпределение на мандатите в МИР 22. СМОЛЯН
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 44841
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 11210.25
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове1763814031565210148
Частно 1.573382 0.125153 1.396222 0.905243
Осн. манд.1010
Остатък 0.573382 0.125153 0.396222 0.905243
Доп. манд.1001
Общо манд.2011

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
ДПС 0.9052429696037109
КБ 0.5733815035347115
ГЕРБ 0.3962222073548761
АТАКА 0.1251533195067015

Разпределение на мандатите в МИР 23. СОФИЯ 23 МИР
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 154469
Брой мандати в МИР: 16
Квота на Хеър: 9654.3125
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове6210113036781761156
Частно 6.432462 1.350277 8.097521 0.119739
Осн. манд.6180
Остатък 0.432462 0.350277 0.097521 0.119739
Доп. манд.1000
Общо манд.7180

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
КБ 0.4324621768769138
АТАКА 0.3502774019382530
ДПС 0.1197392357042513
ГЕРБ 0.0975211854805819

Разпределение на мандатите в МИР 24. СОФИЯ 24 МИР
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 123931
Брой мандати в МИР: 12
Квота на Хеър: 10327.5833333333333333333333333333333333
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове4648412367639521128
Частно 4.500956 1.197473 6.192349 0.109222
Осн. манд.4160
Остатък 0.500956 0.197473 0.192349 0.109222
Доп. манд.1000
Общо манд.5160

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
КБ 0.5009561772276509
АТАКА 0.1974727872767911
ГЕРБ 0.1923489683775649
ДПС 0.1092220671179931

Разпределение на мандатите в МИР 25. СОФИЯ 25 МИР
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 141189
Брой мандати в МИР: 14
Квота на Хеър: 10084.9285714285714285714285714285714286
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове5465014951700351553
Частно 5.418977 1.482509 6.944521 0.153992
Осн. манд.5160
Остатък 0.418977 0.482509 0.944521 0.153992
Доп. манд.0110
Общо манд.5270

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
ГЕРБ 0.9445211737458301
АТАКА 0.4825092606364518
КБ 0.4189773990891642
ДПС 0.1539921665285539

Разпределение на мандатите в МИР 26. СОФИЯ област
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 86931
Брой мандати в МИР: 8
Квота на Хеър: 10866.375
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове359179921378153278
Частно 3.305334 0.913 3.480001 0.301665
Осн. манд.3030
Остатък 0.305334 0.913 0.480001 0.301665
Доп. манд.0110
Общо манд.3140

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
АТАКА 0.9129999654898713
ГЕРБ 0.4800013804051489
КБ 0.3053341155629177
ДПС 0.3016645385420621

Разпределение на мандатите в МИР 27. СТАРА ЗАГОРА
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 123855
Брой мандати в МИР: 11
Квота на Хеър: 11259.5454545454545454545454545454545455
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове50103125654809013097
Частно 4.449824 1.115942 4.271043 1.163191
Осн. манд.4141
Остатък 0.449824 0.115942 0.271043 0.163191
Доп. манд.1000
Общо манд.5141

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
КБ 0.4498243914254572
ГЕРБ 0.2710427516046990
ДПС 0.1631908279843365
АТАКА 0.1159420289855072

Разпределение на мандатите в МИР 28. ТЪРГОВИЩЕ
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 48433
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 12108.25
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове1330627511078321593
Частно 1.09892 0.2272 0.89055 1.78333
Осн. манд.1001
Остатък 0.09892 0.2272 0.89055 0.78333
Доп. манд.0011
Общо манд.1012

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
ГЕРБ 0.8905498317263023
ДПС 0.7833295480354304
АТАКА 0.2272004624945801
КБ 0.0989201577436872

Разпределение на мандатите в МИР 29. ХАСКОВО
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 93302
Брой мандати в МИР: 8
Квота на Хеър: 11662.75
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове3321984083403817637
Частно 2.848299 0.720928 2.918523 1.512251
Осн. манд.2021
Остатък 0.848299 0.720928 0.918523 0.512251
Доп. манд.1110
Общо манд.3131

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
ГЕРБ 0.9185226468885983
КБ 0.8482990718312576
АТАКА 0.7209277400270091
ДПС 0.5122505412531350

Разпределение на мандатите в МИР 30. ШУМЕН
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 71676
Брой мандати в МИР: 6
Квота на Хеър: 11946
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове1947853042160325291
Частно 1.630504 0.443998 1.808388 2.11711
Осн. манд.1012
Остатък 0.630504 0.443998 0.808388 0.11711
Доп. манд.1010
Общо манд.2022

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
ГЕРБ 0.8083877448518332
КБ 0.6305039343713377
АТАКА 0.4439979909593169
ДПС 0.1171103298175121

Разпределение на мандатите в МИР 31. ЯМБОЛ
Действителни гласове за партии и коалиции от партии, участващи в разпределение: 46871
Брой мандати в МИР: 4
Квота на Хеър: 11717.75
ПартияКБАТАКАГЕРБДПС
Действ. гласове215854364191521770
Частно 1.842077 0.372426 1.634443 0.151053
Осн. манд.1010
Остатък 0.842077 0.372426 0.634443 0.151053
Доп. манд.1010
Общо манд.2020

Подредба на партиите по чл.21, ал.5 и ал.6:

ПартияОстатък
КБ 0.8420771905869301
ГЕРБ 0.6344434725096542
АТАКА 0.3724264470568155
ДПС 0.1510528898466002

Трета стъпка – преразпределение на броя на предварително получени мандати за партиите и коалициите в многомандатните избирателни райони и окончателно разпределение на мандатите за народни представители в многомандатните избирателни райони.

Легенда:
А) В червено са маркирани остатъците, които носят допълнителен мандат за партиите и коалициите от партии след прилагането на метода на Хеър-Ниймайер и преразпределението след всяка итерация.
Б) Празна клетка в таблицата означава, че е отнет допълнителен мандат от съответната партия или коалиция от партии в съответния МИР.


Предварително разпределение на мандатите (след втора стъпка):
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 2 7 5 5 3 5 1 3 2 2 88 84
0.205 0.474 0.670 0.461 0.088 0.559 0.376 0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309 0.573 0.432 0.501 0.419 0.305 0.450 0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 24 23
0.130 0.766 0.917 0.901 0.398 0.682 0.443 0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125 0.350 0.197 0.483 0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 5 1 3 1 2 1 8 6 7 4 4 1 3 2 2 100 97
0.765 0.533 0.045 0.972 0.458 0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558 0.396 0.822 0.237 0.285 0.494 0.396 0.098 0.192 0.945 0.480 0.271 0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 0 1 0 1 3 0 0 0 2 0 1 0 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2 0 28 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151


Итерация 1
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 2 7 5 5 3 5 1 3 2 2 88 84
0.205 0.474 0.670 0.461 0.088 0.559 0.376 0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309 0.573 0.432 0.501 0.419 0.305 0.450 0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 24 23
0.130 0.766 0.917 0.901 0.398 0.682 0.443 0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125 0.350 0.197 0.483 0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 5 1 3 1 2 1 8 6 7 4 4 1 3 2 2 100 97
0.765 0.533 0.045 0.972 0.458 0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558 0.396 0.822 0.237 0.285 0.494 0.396 0.098 0.192 0.945 0.480 0.271 0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 0 1 0 1 3 0 0 0 2 0 1 0 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2 0 28 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151

Преразпределение на мандати:
МИР 17. ПЛОВДИВ област, отнемане на мандат от ПП "ГЕРБ"-> даване на мандат на ПП "Движение за Права и Свободи"

Итерация 2
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 2 7 5 5 3 5 1 3 2 2 88 84
0.205 0.474 0.670 0.461 0.088 0.559 0.376 0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309 0.573 0.432 0.501 0.419 0.305 0.450 0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 24 23
0.130 0.766 0.917 0.901 0.398 0.682 0.443 0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125 0.350 0.197 0.483 0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 4 1 3 1 2 1 8 6 7 4 4 1 3 2 2 99 97
0.765 0.533 0.045 0.972 0.458 0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558   0.822 0.237 0.285 0.494 0.396 0.098 0.192 0.945 0.480 0.271 0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 0 1 0 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2 0 29 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151

Преразпределение на мандати:
МИР 23. СОФИЯ 23 МИР, отнемане на мандат от КП "Коалиция за България"-> даване на мандат на ПП "Атака"

Итерация 3
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 2 6 5 5 3 5 1 3 2 2 87 84
0.205 0.474 0.670 0.461 0.088 0.559 0.376 0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309 0.573   0.501 0.419 0.305 0.450 0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 2 1 1 0 1 0 0 25 23
0.130 0.766 0.917 0.901 0.398 0.682 0.443 0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125 0.350 0.197 0.483 0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 4 1 3 1 2 1 8 6 7 4 4 1 3 2 2 99 97
0.765 0.533 0.045 0.972 0.458 0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558   0.822 0.237 0.285 0.494 0.396 0.098 0.192 0.945 0.480 0.271 0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 0 1 0 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2 0 29 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151

Преразпределение на мандати:
МИР 23. СОФИЯ 23 МИР, отнемане на мандат от ПП "Атака"-> даване на мандат на ПП "Движение за Права и Свободи"

Итерация 4
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 2 6 5 5 3 5 1 3 2 2 87 84
0.205 0.474 0.670 0.461 0.088 0.559 0.376 0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309 0.573   0.501 0.419 0.305 0.450 0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 24 23
0.130 0.766 0.917 0.901 0.398 0.682 0.443 0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125   0.197 0.483 0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 4 1 3 1 2 1 8 6 7 4 4 1 3 2 2 99 97
0.765 0.533 0.045 0.972 0.458 0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558   0.822 0.237 0.285 0.494 0.396 0.098 0.192 0.945 0.480 0.271 0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 0 1 0 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 2 1 2 0 30 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151

Преразпределение на мандати:
МИР 07. ГАБРОВО, отнемане на мандат от ПП "Атака"-> даване на мандат на КП "Коалиция за България"

Итерация 5
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 2 6 5 5 3 5 1 3 2 2 88 84
0.205 0.474 0.670 0.461 0.088 0.559 0.376 0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309 0.573   0.501 0.419 0.305 0.450 0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.130 0.766 0.917 0.901 0.398 0.682   0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125   0.197 0.483 0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 4 1 3 1 2 1 8 6 7 4 4 1 3 2 2 99 97
0.765 0.533 0.045 0.972 0.458 0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558   0.822 0.237 0.285 0.494 0.396 0.098 0.192 0.945 0.480 0.271 0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 0 1 0 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 2 1 2 0 30 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151

Преразпределение на мандати:
МИР 07. ГАБРОВО, отнемане на мандат от КП "Коалиция за България"-> даване на мандат на ПП "Движение за Права и Свободи"

Итерация 6
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 2 6 5 5 3 5 1 3 2 2 87 84
0.205 0.474 0.670 0.461 0.088 0.559   0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309 0.573   0.501 0.419 0.305 0.450 0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.130 0.766 0.917 0.901 0.398 0.682   0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125   0.197 0.483 0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 4 1 3 1 2 1 8 6 7 4 4 1 3 2 2 99 97
0.765 0.533 0.045 0.972 0.458 0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558   0.822 0.237 0.285 0.494 0.396 0.098 0.192 0.945 0.480 0.271 0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 0 1 1 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 2 1 2 0 31 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151

Преразпределение на мандати:
МИР 27. СТАРА ЗАГОРА, отнемане на мандат от КП "Коалиция за България"-> даване на мандат на ПП "ГЕРБ"

Итерация 7
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 2 6 5 5 3 4 1 3 2 2 86 84
0.205 0.474 0.670 0.461 0.088 0.559   0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309 0.573   0.501 0.419 0.305   0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.130 0.766 0.917 0.901 0.398 0.682   0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125   0.197 0.483 0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 4 1 3 1 2 1 8 6 7 4 5 1 3 2 2 100 97
0.765 0.533 0.045 0.972 0.458 0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558   0.822 0.237 0.285 0.494 0.396 0.098 0.192 0.945 0.480 0.271 0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 0 1 1 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 2 1 2 0 31 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151

Преразпределение на мандати:
МИР 27. СТАРА ЗАГОРА, отнемане на мандат от ПП "ГЕРБ"-> даване на мандат на ПП "Движение за Права и Свободи"

Итерация 8
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 2 6 5 5 3 4 1 3 2 2 86 84
0.205 0.474 0.670 0.461 0.088 0.559   0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309 0.573   0.501 0.419 0.305   0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.130 0.766 0.917 0.901 0.398 0.682   0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125   0.197 0.483 0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 4 1 3 1 2 1 8 6 7 4 4 1 3 2 2 99 97
0.765 0.533 0.045 0.972 0.458 0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558   0.822 0.237 0.285 0.494 0.396 0.098 0.192 0.945 0.480   0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 0 1 1 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 0 0 0 2 2 1 2 0 32 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151

Преразпределение на мандати:
МИР 05. ВИДИН, отнемане на мандат от ПП "ГЕРБ"-> даване на мандат на ПП "Атака"

Итерация 9
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 2 6 5 5 3 4 1 3 2 2 86 84
0.205 0.474 0.670 0.461 0.088 0.559   0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309 0.573   0.501 0.419 0.305   0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 24 23
0.130 0.766 0.917 0.901 0.398 0.682   0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125   0.197 0.483 0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 4 1 3 1 2 1 8 6 7 4 4 1 3 2 2 98 97
0.765 0.533 0.045 0.972   0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558   0.822 0.237 0.285 0.494 0.396 0.098 0.192 0.945 0.480   0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 0 1 1 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 0 0 0 2 2 1 2 0 32 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151

Преразпределение на мандати:
МИР 05. ВИДИН, отнемане на мандат от ПП "Атака"-> даване на мандат на КП "Коалиция за България"

Итерация 10
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 2 6 5 5 3 4 1 3 2 2 87 84
0.205 0.474 0.670 0.461 0.088 0.559   0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309 0.573   0.501 0.419 0.305   0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.130 0.766 0.917 0.901   0.682   0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125   0.197 0.483 0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 4 1 3 1 2 1 8 6 7 4 4 1 3 2 2 98 97
0.765 0.533 0.045 0.972   0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558   0.822 0.237 0.285 0.494 0.396 0.098 0.192 0.945 0.480   0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 0 1 1 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 0 0 0 2 2 1 2 0 32 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151

Преразпределение на мандати:
МИР 05. ВИДИН, отнемане на мандат от КП "Коалиция за България"-> даване на мандат на ПП "Движение за Права и Свободи"

Итерация 11
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 2 6 5 5 3 4 1 3 2 2 86 84
0.205 0.474 0.670 0.461   0.559   0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309 0.573   0.501 0.419 0.305   0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.130 0.766 0.917 0.901   0.682   0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125   0.197 0.483 0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 4 1 3 1 2 1 8 6 7 4 4 1 3 2 2 98 97
0.765 0.533 0.045 0.972   0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558   0.822 0.237 0.285 0.494 0.396 0.098 0.192 0.945 0.480   0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 0 0 0 2 2 1 2 0 33 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151

Преразпределение на мандати:
МИР 26. СОФИЯ област, отнемане на мандат от ПП "ГЕРБ"-> даване на мандат на КП "Коалиция за България"

Итерация 12
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 2 6 5 5 4 4 1 3 2 2 87 84
0.205 0.474 0.670 0.461   0.559   0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309 0.573   0.501 0.419 0.305   0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.130 0.766 0.917 0.901   0.682   0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125   0.197 0.483 0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 4 1 3 1 2 1 8 6 7 3 4 1 3 2 2 97 97
0.765 0.533 0.045 0.972   0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558   0.822 0.237 0.285 0.494 0.396 0.098 0.192 0.945     0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 0 0 0 2 2 1 2 0 33 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151

Преразпределение на мандати:
МИР 26. СОФИЯ област, отнемане на мандат от КП "Коалиция за България"-> даване на мандат на ПП "Движение за Права и Свободи"

Итерация 13
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 2 6 5 5 3 4 1 3 2 2 86 84
0.205 0.474 0.670 0.461   0.559   0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309 0.573   0.501 0.419     0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.130 0.766 0.917 0.901   0.682   0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125   0.197 0.483 0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 4 1 3 1 2 1 8 6 7 3 4 1 3 2 2 97 97
0.765 0.533 0.045 0.972   0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558   0.822 0.237 0.285 0.494 0.396 0.098 0.192 0.945     0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 0 0 1 2 2 1 2 0 34 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151

Преразпределение на мандати:
МИР 24. СОФИЯ 24 МИР, отнемане на мандат от КП "Коалиция за България"-> даване на мандат на ПП "Атака"

Итерация 14
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 2 6 4 5 3 4 1 3 2 2 85 84
0.205 0.474 0.670 0.461   0.559   0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309 0.573     0.419     0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 2 1 1 0 1 0 0 24 23
0.130 0.766 0.917 0.901   0.682   0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125   0.197 0.483 0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 4 1 3 1 2 1 8 6 7 3 4 1 3 2 2 97 97
0.765 0.533 0.045 0.972   0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558   0.822 0.237 0.285 0.494 0.396 0.098 0.192 0.945     0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 0 0 1 2 2 1 2 0 34 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151

Преразпределение на мандати:
МИР 24. СОФИЯ 24 МИР, отнемане на мандат от ПП "Атака"-> даване на мандат на ПП "ГЕРБ"

Итерация 15
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 2 6 4 5 3 4 1 3 2 2 85 84
0.205 0.474 0.670 0.461   0.559   0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309 0.573     0.419     0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.130 0.766 0.917 0.901   0.682   0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125     0.483 0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 4 1 3 1 2 1 8 7 7 3 4 1 3 2 2 98 97
0.765 0.533 0.045 0.972   0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558   0.822 0.237 0.285 0.494 0.396 0.098 0.192 0.945     0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 0 0 1 2 2 1 2 0 34 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151

Преразпределение на мандати:
МИР 24. СОФИЯ 24 МИР, отнемане на мандат от ПП "ГЕРБ"-> даване на мандат на ПП "Движение за Права и Свободи"

Итерация 16
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 2 6 4 5 3 4 1 3 2 2 85 84
0.205 0.474 0.670 0.461   0.559   0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309 0.573     0.419     0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.130 0.766 0.917 0.901   0.682   0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125     0.483 0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 4 1 3 1 2 1 8 6 7 3 4 1 3 2 2 97 97
0.765 0.533 0.045 0.972   0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558   0.822 0.237 0.285 0.494 0.396 0.098   0.945     0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 2 2 1 2 0 35 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151

Преразпределение на мандати:
МИР 22. СМОЛЯН, отнемане на мандат от КП "Коалиция за България"-> даване на мандат на ПП "ГЕРБ"

Итерация 17
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 1 6 4 5 3 4 1 3 2 2 84 84
0.205 0.474 0.670 0.461   0.559   0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309       0.419     0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 23 23
0.130 0.766 0.917 0.901   0.682   0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125     0.483 0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 4 1 3 1 2 2 8 6 7 3 4 1 3 2 2 98 97
0.765 0.533 0.045 0.972   0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558   0.822 0.237 0.285 0.494 0.396 0.098   0.945     0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 2 2 1 2 0 35 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151

Преразпределение на мандати:
МИР 22. СМОЛЯН, отнемане на мандат от ПП "ГЕРБ"-> даване на мандат на ПП "Атака"

Итерация 18
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 1 6 4 5 3 4 1 3 2 2 84 84
0.205 0.474 0.670 0.461   0.559   0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309       0.419     0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 24 23
0.130 0.766 0.917 0.901   0.682   0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125     0.483 0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 4 1 3 1 2 1 8 6 7 3 4 1 3 2 2 97 97
0.765 0.533 0.045 0.972   0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558   0.822 0.237 0.285 0.494   0.098   0.945     0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 2 2 1 2 0 35 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151

Не е намерена партия в МИР 22, на която да се даде мандат (чл.26)


Итерация 19
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 1 6 4 5 3 4 1 3 2 2 84 84
0.205 0.474 0.670 0.461   0.559   0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309       0.419     0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 24 23
0.130 0.766 0.917 0.901   0.682   0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125     0.483 0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 4 1 3 1 2 1 8 6 7 3 4 1 3 2 2 97 97
0.765 0.533 0.045 0.972   0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558   0.822 0.237 0.285 0.494   0.098   0.945     0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 2 2 1 2 0 35 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151

Преразпределение на мандати:
МИР 25. СОФИЯ 25 МИР, отнемане на мандат от ПП "Атака"-> даване на мандат на КП "Коалиция за България"

Итерация 20
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 1 6 4 6 3 4 1 3 2 2 85 84
0.205 0.474 0.670 0.461   0.559   0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309       0.419     0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 23 23
0.130 0.766 0.917 0.901   0.682   0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125       0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 4 1 3 1 2 1 8 6 7 3 4 1 3 2 2 97 97
0.765 0.533 0.045 0.972   0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558   0.822 0.237 0.285 0.494   0.098   0.945     0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 1 0 1 2 2 1 2 0 35 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151

Преразпределение на мандати:
МИР 25. СОФИЯ 25 МИР, отнемане на мандат от КП "Коалиция за България"-> даване на мандат на ПП "Движение за Права и Свободи"

Итерация 21
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Разпределени Определени от стъпка 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 1 6 4 5 3 4 1 3 2 2 84 84
0.205 0.474 0.670 0.461   0.559   0.137 0.642 0.784 0.060 0.155 0.036 0.711 0.892 0.698 0.212 0.774 0.743 0.120 0.309             0.099 0.848 0.631 0.842
АТАКА 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 23 23
0.130 0.766 0.917 0.901   0.682   0.558 0.096 0.592 0.485 0.766 0.214 0.593 0.065 0.188 0.054 0.162 0.943 0.208 0.639 0.125       0.913 0.116 0.227 0.721 0.444 0.372
ГЕРБ 5 7 7 3 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 4 1 3 1 2 1 8 6 7 3 4 1 3 2 2 97 97
0.765 0.533 0.045 0.972   0.050 0.919 0.336 0.918 0.588 0.979 0.843 0.181 0.658 0.181 0.558   0.822 0.237 0.285 0.494   0.098   0.945     0.891 0.919 0.808 0.634
ДПС 2 2 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0 36 36
0.900 0.227 0.369 0.667 0.056 0.709 0.262 0.970 0.345 0.036 0.476 0.236 0.569 0.038 0.862 0.556 0.338 0.242 0.077 0.387 0.557 0.905 0.120 0.109 0.154 0.302 0.163 0.783 0.512 0.117 0.151


Окончателно разпределение на мандати между партии и коалиции по Чл. 28
Разпределение на мандати по райони:

Партия Райони Общо
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
КБ 3 4 5 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 1 3 1 2 1 6 4 5 3 4 1 3 2 2 84
АТАКА 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 23
ГЕРБ 5 7 7 3 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 6 4 1 3 1 2 1 8 6 7 3 4 1 3 2 2 97
ДПС 2 2 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0 36
Общо 11 14 15 8 4 6 4 6 5 4 5 5 9 4 9 11 11 4 8 4 6 4 16 12 14 8 11 4 8 6 4 240

Няма независими кандидати, които да са спечелили мандати