ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на ПРЕБРОИТЕЛНАТА КОМИСИЯ
ВЪВЕДЕНИ В ОИК

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 29.09.2013 г.

населено място гр.Белене
община Белене
област ПЛЕВЕН

ЧАСТ І

ПРЕБРОИТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати 4
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 187, ал. 1 от ИК – сумата от числата по бук.”Б” от протоколите на СИК) 11000
В. Брой на секциите в изборния район 15
Г. Брой на секционните избирателни комисии, предали протоколи и избирателни урни 15
Д. Брой на избирателните урни, предадени от СИК 15

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК 9221
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден 15
3. Брой на избирателите, вписани в допълнителния избирателен списък в изборния ден 7
4. Общ брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата), както и тези от допълнителния избирателен списък 4533

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНАТА:

Приложение към избирателните списъци
5. Приложения към избирателния списък:  
а) декларации по чл. 194 от ИК от лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на СИК и охрана на съответната секция – сумата от числата по т.5, буква ”а” от протоколите на СИК 12
б) удостоверения по чл. 48б, ал. 1 от ИК – сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК 0
6. Приложения към допълнителния избирателен списък:  
декларации по чл. 203, ал. 3 от ИК – сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК 7
Други участващи лица
7. Брой на придружителите:  
а) вписани в графа „Забележки“ в избирателния списък – сумата от числата по т. 7, буква „а“ от протоколите на СИК 11
б) вписани в Списъка за допълнително вписване на придружителите – сумата от числата по т. 7, буква „б“ от протоколите на СИК 11
8. Брой на лицата, присъствали в изборните помещения в изборния ден и при установяване на изборните резултати  
а) брой застъпници, вписани в Списъка на застъпниците – сумата от числата по т. 8, буква „а“ от протоколите на СИК 50
б) брой на представители на политическа партия, коалиция от партии и инициативен комитет, вписани в Списъка за вписване на представителите – сумата от числата по т .8 , буква „б“ от протоколите на СИК 6
в) брой на наблюдателите, вписани в Списъка за вписване на наблюдателите – сумата от числата по т. 8, буква „в“ от протоколите на СИК 15
9. Бюлетини извън урната  
а) брой на неизползваните бюлетини – сумата от числата по т. 9, буква „а“ от протоколите на СИК 6425
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми) - сумата от числата по т. 9, буква „б“ от протоколите на СИК 28
в) брой на недействителните бюлетини спо чл. 180 от ИК – сумата от числата по т. 9, буква „в“ от протоколите на СИК 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 181 от ИК – сумата от числата по т. 9, буква „г“ от протоколите на СИК 0
д) брой на сгрешените бюлетини по чл. 201, ал. 2 от ИК – сумата от числата по т. 9, буква „д“ от протоколите на СИК 13

ЧАСТ ІІ

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ УРНИ, ПРЕБРОИТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

10. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини 4534
11. Брой намерени в урните недействителни гласове (бюлетини) както следва:  
а) бюлетини, които не са по установен образец; 0
б) бюлетини върху които има изписани специални символи, като букви, цифри или други знаци); 3
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя; 26
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя; 14
д) бюлетини по установен образец с отбелязан вот със знак „Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, за две или повече кандидатски листи; 23
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя; 19
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия (тези бюлетини се унищожават с надпис “унищожена” върху всяка бюлетина) 4
12. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 11, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“. 89
13. Брой действителни гласове – броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак “Х” с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване 4445

ЧАСТ III

14. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
1МИЛЕН ПАВЛОВ ДУЛЕВМК "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ"1290
2МИЛЕНА НЕДКОВА МЪНЕВАПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА"148
3ЕМИЛ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВМК "ДЕМОКРАТИ И ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА БЕЛЕНЕ"731
4МОМЧИЛ НЕДЯЛКОВ СПАСОВПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"2276