Списък на СИК в община Белене, област Плевен / 29.09.2013 по данни въведени в ОИК

гр.Белене

00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00015 00016

с.Деков

00009

с.Татари

00010

с.Петокладенци

00011

с.Кулина вода

00012

с.Бяла вода

00013