Списък на СИК в кметство Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград / 24.11.2013 по данни въведени в ОИК

с.Брезница

00032 00033 00034 00035 00043