И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 22.07.2012 г.

община Белоградчик
област ВИДИН

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 21
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 21
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 6243
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 1
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 0
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 13
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 3757
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 3757
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 132
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 3625

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
1ПП "ГЕРБ"862
2ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСП)347
3ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"460
4ПП БСДП148
5ПП ВМРО-БНД59
6ПП Политическо движение ЕВРОРОМА291
7ПП "ЛИДЕР"179
8ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"73
9ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ131
10ПП Земеделски народен съюз135
11ПП "НДСВ"163
12ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС495
13КП "НА ЧИСТО"282

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници 13

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 279 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
1ПП "ГЕРБ"4
2ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСП)2
3ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"2
6ПП Политическо движение ЕВРОРОМА2
12ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС2
13КП "НА ЧИСТО"1


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Мирослава Чавдарова Димитрова
Валери Тодоров Цветков
Ивайло Александров Лимцов
Петьо Цанков Цолов
Марияна Александрова Петрова
Ангел Николов Джунински
Соня Иванова Ангелова
Стефан Сашков Стефанов
Альоша Красимиров Вътков
Никола Благоев Кольов
Ирена Венкова Иванова
Яни Емилов Велизаров
Людмил Митов Николов