Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
1 ПП "ГЕРБ" 862 - 4.09426 4 0.09426 0 4+0=4
2 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСП) 347 - 1.64815 1 0.64815 1 1+1=2
3 ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 460 - 2.18487 2 0.18487 0 2+0=2
4 ПП БСДП 148 - 0.70296 0 0.70296 - -
5 ПП ВМРО-БНД 59 - 0.28023 0 0.28023 - -
6 ПП Политическо движение ЕВРОРОМА 291 - 1.38217 1 0.38217 1 1+1=2
7 ПП "ЛИДЕР" 179 - 0.85020 0 0.85020 - -
8 ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 73 - 0.34673 0 0.34673 - -
9 ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ 131 - 0.62221 0 0.62221 - -
10 ПП Земеделски народен съюз 135 - 0.64121 0 0.64121 - -
11 ПП "НДСВ" 163 - 0.77421 0 0.77421 - -
12 ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС 495 - 2.35111 2 0.35111 0 2+0=2
13 КП "НА ЧИСТО" 282 - 1.33942 1 0.33942 0 1+0=1
 1. Сумата на действителните гласове е 3625
 2. Отношението 3625/13 е 278.84615384615 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 279 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветник.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическите партии или коалиции на партии ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСП), ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", ПП Политическо движение ЕВРОРОМА, ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС, КП "НА ЧИСТО", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСП), ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", ПП Политическо движение ЕВРОРОМА, ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС, КП "НА ЧИСТО" е равна на 2737.
 8. Квотата на Хеър е 2737/13 = 210.53846
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСП), ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", ПП Политическо движение ЕВРОРОМА, ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС, КП "НА ЧИСТО" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСП), ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", ПП Политическо движение ЕВРОРОМА, ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС, КП "НА ЧИСТО" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСП) с най-голям остатък 0.64815 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №6 ПП Политическо движение ЕВРОРОМА с най-голям остатък 0.38217 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.