Списък на СИК в кметство Житница, община Провадия, област Варна / 22.07.2012

с.ЖИТНИЦА

00037