Списък на СИК в кметство Лиляк, община Търговище, област Търговище / 18.11.2012

с.Лиляк

00071 00072