Списък на СИК в кметство Радовене, община Роман, област Враца / 18.11.2012

с.Радовене

00010