ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 15.03.2015 г.

община Сърница
област ПАЗАРДЖИК

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници 5
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал.1 от ИК (сумата на числата по буква "Б" от протоколите на СИК) 4600
В. Брой на секциите в изборния район 5
Г. Брой на секциите, предали протокол 5

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ ОТ СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 4004
а. Избирателен списък - част I (сумата на числата по т. 1, буква "а" от протоколите на СИК) 2943
б. Избирателен списък - част II (сумата на числата по т. 1, буква "б" от протоколите на СИК) 0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 3
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата)(сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 3178

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:

4. Приложения към избирателните списъци:  
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК - Приложение №15 от изборните книжа 2
б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) 0
5. Бюлетини извън избирателните кутии  
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква "а" от протоколите на СИК) 1406
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква "б" от протоколите на СИК) 12
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква "в" от протоколите на СИК) 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква "г" от протоколите на СИК) 0
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква "д" от протоколите на СИК) 1
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква "е" от протоколите на СИК) 2

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 6 от протоколите на СИК) 3178
7. Брой на недействителните гласове (бюлетини) (сумата на числата от т. 7 от протоколите на СИК) 488
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата на числата от т. 8 от протоколите на СИК) 2690

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/имената на независими кандидати Действителни гласове Недействителни гласове
1ПП"ГЕРБ"8790
2ПП"НОВА АЛТЕРНАТИВА"550
3ПП"ДПС"11250
4МК"РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"6040
5ПП"БСП"270
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа 488

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№ в бюлетината Наименование на партия/ коалиция Отбелязани предпочитания (преференции) за пореден номер в листата
Брой предпочитания (преференции)
Без 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ПП"ГЕРБ" 105 81 55 129 34 40 33 137 54 134 33 44
2 ПП"НОВА АЛТЕРНАТИВА" 22 0 16 12 5 0 0 0 0 0 0 0
3 ПП"ДПС" 846 3 28 113 1 3 37 42 0 8 3 1
4 МК"РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" 97 65 48 25 50 29 74 41 43 26 38 68
5 ПП"БСП" 18 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0