ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 12.10.2014 г.

община Копривщица
област СОФИЯ(ОБЛАСТ)

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за кмет 8
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 214, ал. 4 от ИК в района (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) 2200
В. Брой на секциите в изборния район 3
Г. Брой на секциите, предали протокол 3

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ
ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 2100
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 1
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 1432

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Удостоверения, приложени към избирателните списъци–удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК (сумата от числата по т. 4 от протоколите на СИК) 0
5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) 763
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) 4
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) 0
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) 0
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) 1

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 1432
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК): 48
8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 1384

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ
1Иван Николов ЛесковПП "Съюз на демократичните сили"1253
2Петър Георгиев ВъловПП "Български социалдемократи"2742
3Яко Бобев БанчевПП "Движение за права и свободи"431
4Стоил Атанасов ШипочиновПП "ЛИДЕР"483
5Генчо Дойчев ГердановПП "ГЕРБ"38413
6Христо Бобев ДоросиевИнициативен комитет - Христо Бобев Доросиев 200
7Любомир Тодоров ЦековПП Земеделски съюз "Александър Стамболийски"1673
8Искра Асенова Шипева - ПуховаБългарска Социалистическа партия3237
Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа: 16

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Копривщица

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Генчо Дойчев Герданов,
издигнат от ПП "ГЕРБ"

2. Искра Асенова Шипева - Пухова,
издигнат от Българска Социалистическа партия