ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 091400002
ВЪВЕДЕНИ В ОИК

за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО
на 12.10.2014 г.

населено място с.Горно Кирково кметство Горно Кирково
община Кирково
област КЪРДЖАЛИ

ЧАСТ І

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати 4
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК – Приложение № … от изборните книжа 600

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при предаването му/им на СИК
(сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)
503
а) Избирателен списък – част І 503
б) Избирателен списък – част ІІ 0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и (под чертата) на избирателния/те списък/ци в изборния ден 0
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) 351

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:

4. Удостоверения, приложени към избирателния/те списък/ци – удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № … от изборните книжа 0
5. Бюлетини извън избирателната кутия  
а) брой на неизползваните бюлетини 247
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми) 1
в) бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана) 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (при които е използвана възпроизвеждаща техника) 0
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК (показан публично вот след гласуване) 0
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК 1

ЧАСТ ІІ

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:

6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини 351
7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) 7
8. Брой на действителните гласове 344

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция
и имената на кандидата
Действителни
гласове
Недействителни
гласове
1 Динко Славчев Касабов
ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
30 0
2 Димитър Данаилов Миленов
ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
27 0
3 Динко Асенов Узунов
ПП "ГЕРБ"
133 0
4 Мариан Насков Попов
ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
154 0
  Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа 7