Списък на СИК в кметство Долна Студена, община Ценово, област Русе / 11.03.2012

с.ДОЛНА СТУДЕНА

00004