Списък на СИК в кметство Сухаче, община Червен бряг, област Плевен / 08.10.2017 по данни въведени в ОИК

с.Сухаче

00018 00040