Списък на СИК в кметство Върбовка, община Павликени, област Велико Търново / 08.07.2012

с.Върбовка

00027 00028