Списък на СИК в кметство Пиргово, община Иваново, област Русе / 07.10.2012

с.Пиргово

00006 00007 00018