Списък на СИК в кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца / 07.10.2012

с.Хърлец

00016 00017 00018