Списък на СИК в кметство Мечка, община Иваново, област Русе / 07.04.2013

с.Мечка

00008