Списък на СИК в кметство Пелишат, община Плевен, област Плевен / 07.04.2013

с.Пелишат

00220