Списък на СИК в кметство Смоляновци, община Монтана, област Монтана / 07.04.2013

с.Смоляновци

00076 00083