Списък на СИК в кметство Славейково, община Провадия, област Варна / 07.04.2013

с.Славейково

00029