ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 02.10.2016 г.

община Ружинци
област ВИДИН

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи за общински съветници 4
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал.1 от ИК (сумата на числата по буква "Б" от протоколите на СИК) 3600
В. Брой на секциите в изборния район 10
Г. Брой на секциите, предали протокол 10

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ ОТ СИК УСТАНОВИ:

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 3438
а. Избирателен списък - част I (сумата на числата по т. 1, буква "а" от протоколите на СИК) 3437
а. Избирателен списък - част II (сумата на числата по т. 1, буква "б" от протоколите на СИК) 0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 11
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата)(сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 2272

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:

4. Приложения към избирателните списъци:  
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК - Приложение №14-МИ от изборните книжа 0
б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) 10
5. Бюлетини извън избирателните кутии  
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква "а" от протоколите на СИК) 1310
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква "б" от протоколите на СИК) 13
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква "в" от протоколите на СИК) 0
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква "г" от протоколите на СИК) 0
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква "д" от протоколите на СИК) 0
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква "е" от протоколите на СИК) 5

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 6 от протоколите на СИК) 2272
7. Брой на недействителните гласове (бюлетини) (сумата на числата от т. 7 от протоколите на СИК) 300
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата на числата от т. 8 от протоколите на СИК) 1972

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/имената на независими кандидати Действителни гласове Недействителни гласове
1КП НАРОДЕН СЪЮЗ6882
2БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ2162
3Движение за права и свободи - ДПС1433
4МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ, АБВ, РБ, БДЦ”9252
 Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя291

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

Партия, коалицияОтбелязани предпочитания (преференции) в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на партия/коалиция/местна коалиция
брой предпочитания (преференции)
1КП НАРОДЕН СЪЮЗбез1234567891011  
2610017577626483513162938  
2БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯбез1234567891011  
2043518657145066   
3Движение за права и свободи - ДПСбез1234567891011  
3910631995141856  
4МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ, АБВ, РБ, БДЦ”без1234567891011  
1497410473833113718312184021  

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници 11

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 180 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
1КП НАРОДЕН СЪЮЗ4
2БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ1
4МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ, АБВ, РБ, БДЦ”6


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Мариян Тодоров Спиров
Илиян Витанов Илиев
Захарина Петрова Методиева
Ваньо Иванов Каменов
Венцислав Томов Ванков
Милен Михайлов Викторов
Димитринка Кирилова Гергова
Димчо Методиев Младенов
Розалин Милифонов Станев
Йордан Каменов Петков
Благой Гошов Славчев