Мандати за разпределяне: 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
1 КП НАРОДЕН СЪЮЗ 688 - 4.13778 4 0.13778 0 4+0=4
2 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 216 - 1.29907 1 0.29907 0 1+0=1
3 Движение за права и свободи - ДПС 143 - 0.86003 0 0.86003 - -
4 МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ, АБВ, РБ, БДЦ” 925 - 5.56315 5 0.56315 1 5+1=6
 1. Сумата на действителните гласове е 1972
 2. Отношението 1972/11 е 179.27272727273 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 180 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветник.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 11 - 0 = 11 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 11 мандата имат политическите партии или коалиции на партии КП НАРОДЕН СЪЮЗ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ, АБВ, РБ, БДЦ”, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите КП НАРОДЕН СЪЮЗ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ, АБВ, РБ, БДЦ” е равна на 1829.
 8. Квотата на Хеър е 1829/11 = 166.27273
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия КП НАРОДЕН СЪЮЗ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ, АБВ, РБ, БДЦ” се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците КП НАРОДЕН СЪЮЗ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ, АБВ, РБ, БДЦ” получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.