Списък на СИК в кметство Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново / 30.04.2017 по данни въведени в ОИК

ОИК протокол

с.Козаревец

00016