Списък на СИК в община Кубрат, област Разград / 19.02.2017 по данни въведени в ОИК

ОИК протокол

с.Беловец

00001 00002 00031

с.Бисерци

00003 00004 00032

с.Божурово

00005

с.Горичево

00006

с.Задруга

00007

с.Звънарци

00008 00033

с.Каменово

00009

гр.Кубрат

00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00029 00030 00034

с.Медовене

00019

с.Мъдрево

00020 00035

с.Равно

00021

с.Савин

00022

с.Севар

00023 00024 00036

с.Сеслав

00025

с.Тертер

00026

с.Точилари

00027

с.Юпер

00028