ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на 19.02.2017 г.

община Кубрат
област РАЗГРАД

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КОНСТАТИРА:

А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 215, ал. 4 от ИК в изборния район (сумата на числата по буква „А“ от протоколите на СИК) 21770
Б. Брой на секциите в изборния район 36
В. Брой на СИК, предали протокол 36

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 16129
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК) 16129
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК) 0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 119
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 8774

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Бюлетини извън избирателната кутия

4.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) 12953
4.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) 37
4.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „в“ от протоколите на СИК) 0
4.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „г“ от протоколите на СИК) 0
4.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „д“ от протоколите на СИК) 0
4.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „е“ от протоколите на СИК) 6

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

5. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 5 от протоколите на СИК) 8774
6. Брой на недействителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 170
7. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК) 8604
7.а) брой на действителните гласове, подадени за кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК, буква "а") 8523
7.б) брой на действителните гласове "Не подкрепям никого" (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК, буква "б") 81

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Кандидат Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” Действителни гласове Недействителни гласове
2Алкин Осман НебиДвижение за права и свободи - ДПС375540
4Ганка Иванова ГеоргиеваБЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ3164
8Красимир Янков ВеликовПП ГЕРБ8542
11Орхан Ружди БедихановИнициативен комитет150013
12Нина Благовестова ЦоневаВреме за промяна209812
 Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК)99

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА Кубрат

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Алкин Осман Неби,
издигнат от Движение за права и свободи - ДПС

2. Нина Благовестова Цонева,
издигнат от Време за промяна