ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на КМЕТ НА РАЙОН Младост
на 06.11.2016 г.

община София

област СОФИЯ-ГРАД

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА:

А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 215, ал. 4 от ИК в изборния район (сумата на числата по буква „А“ от протоколите на СИК) 97500
Б. Брой на секциите в изборния район 126
В. Брой на СИК, предали протокол 126

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 89250
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК) 88794
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК) 357
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 774
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 52523

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

4. Бюлетини извън избирателната кутия

4.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) 44652
4.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) 194
4.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „в“ от протоколите на СИК) 19
4.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „г“ от протоколите на СИК) 0
4.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „д“ от протоколите на СИК) 1
4.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 4, буква „е“ от протоколите на СИК) 111

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:

5. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 5 от протоколите на СИК) 52523
6. Брой на недействителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 1011
7. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК) 50817
7.а) брой на действителните гласове, подадени за кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК, буква "а") 48160
7.б) брой на действителните гласове "Не подкрепям никого" (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК, буква "б") 3352

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция
и имената на кандидата
Действителни
гласове
Недействителни
гласове
1Емил Емилов Атанасов
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
149613
3Магдалина Полинова Ръжева
Политическа партия Движение 21
13937
5Феодор Йорданов Марчев
ПП Движение за радикална промяна Българската пролет
1701
6Людмила Станойчева Божилова-Николова
КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК
535822
10Иван Петров Атанасов
Българска Социалдемокрация – Евролевица
3546
13Елена Георгиева Карабойчева
НОВА АЛТЕРНАТИВА
81223
16Мария Йорданова Илиева
ПП ГЕРБ
1279667
22Венцислав Емилов Мицов
ПП Глас Народен
24994
23Момчил Иванов Якимов
ДЕОС
4525
25Стефан Дянков Стефанов
МК "БСП лява България"
769249
26Мария Йорданова Цветкова
"ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО"
405020
27Васка Илчева Горанова
АБВ – ГЕРГЬОВДЕН
242831
28Десислава Петрова Иванчева
Независим кандидат
866041
  Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК) 722

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА РАЙОН Младост

Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

Допуска до участие във втори тур:

1. Мария Йорданова Илиева,
издигнат от ПП ГЕРБ

2. Десислава Петрова Иванчева,
издигнат от Независим кандидат