Списък на СИК в кметство Мъдрево, община Кубрат, област Разград / 05.06.2016 по данни въведени в ОИК

с.Мъдрево

00020 00021 00036